committee

Dezvoltare

Reimpulsionarea cooperării pentru dezvoltare a UE

În practică, această comisie este responsabilă de stabilirea bugetului UE pentru ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare, precum și de monitorizarea modului în care Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă utilizează fondurile UE și pun în aplicare politica Uniunii în aceste domenii.

Grupul PPE este forța motrice pentru parteneriate mai eficace și orientate spre rezultate, pentru a spori impactul cooperării noastre pentru dezvoltare. Ne angajăm în mod regulat în dialoguri politice, la nivel bilateral sau cu organizațiile și forurile interparlamentare internaționale relevante, promovând valorile democratice, buna guvernanță și drepturile omului în țările în curs de dezvoltare.

Grupul PPE pledează pentru o trecere de la mentalitatea din ce în ce mai învechită de tipul „donator-beneficiar” la parteneriate pe picior de egalitate. Această schimbare ar trebui să permită ambelor părți să își urmărească propriile interese, dar și să identifice domenii comune de cooperare în care putem colabora. Numai în ultimul an, PPE a adoptat un document de poziție al Grupului privind relațiile UE-Africa, care pregătește terenul pentru un parteneriat mai eficace și reciproc avantajos.

Priorități strategice reciproc avantajoase

Noi, Grupul PPE, considerăm că cooperarea noastră pentru dezvoltare trebuie să se bazeze pe priorități strategice și pe interese comune cu țările noastre partenere. Nu există dezvoltare fără securitate. Prin urmare, sprijinim cooperarea consolidată a UE cu țările în curs de dezvoltare pentru a promova securitatea și stabilitatea și, de asemenea, pentru a aborda strămutarea forțată.

Ca creștin-democrați, insistăm ca, în cazul în care există condițiile adecvate, fiecare persoană să poată contribui la îmbunătățirea condițiilor sale de viață, precum și la dezvoltarea comunității sale în ansamblu. Cooperarea noastră pentru dezvoltare ar trebui să le permită cetățenilor să facă acest lucru.

Prin urmare, este imperativ să sprijinim accesul la educație și formare profesională de calitate, precum și să stimulăm comerțul, investițiile și crearea de locuri de muncă, pentru a facilita creșterea economică sustenabilă și a reduce sărăcia. Prin urmare, Grupul PPE a salutat inițiativa „Global Gateway”, care urmărește să mobilizeze investițiile în infrastructură ale sectorului privat în țările partenere. Acesta ar trebui să fie un instrument de contracarare a concurenței geopolitice în Africa, precum și de creare de oportunități comerciale și de investiții pentru Europa. Înțelegem că finanțarea publică acordată doar de cetățenii europeni nu va fi niciodată suficientă pentru a aborda provocările majore cu care se confruntă țările noastre partenere. Pentru ca cooperarea pentru dezvoltare a UE să devină mai eficientă, avem nevoie de parteneriate public-privat consolidate, mobilizând sectorul privat pentru a face investiții care vor contribui la o creștere economică sustenabilă și vor crea situații reciproc avantajoase pentru Europa și țările sale partenere.

Constatăm necesitatea clară ca cooperarea noastră pentru dezvoltare să abordeze cauzele profunde ale migrației, pentru a reduce în mod semnificativ migrația neregulamentară către Europa. UE ar trebui să sprijine țările partenere în crearea de oportunități pentru cetățenii lor, în timp ce țările partenere ar trebui să îmbunătățească cooperarea în materie de returnare și readmisie a migranților aflați în situație neregulamentară.

Încă din prima zi a războiului ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Grupul PPE a insistat în permanență pentru a stimula asistența umanitară a UE pentru Ucraina, pentru a oferi alimente, adăpost și educație și pentru a salva viețile civililor nevinovați. În plus, Grupul PPE a susținut cu fermitate necesitatea de a aborda efectele catastrofale ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra țărilor în curs de dezvoltare, în special insecuritatea alimentară. Rusia este responsabilă de intensificarea unei crize alimentare mondiale care a lăsat 49 de țări în pragul foametei. Grupul PPE a pledat pentru un răspuns global și sustenabil, în fruntea căruia să se afle Uniunea, pentru a facilita livrarea de produse alimentare din Ucraina către regiunile afectate de insecuritate alimentară, precum și pentru a intensifica producția locală în țările partenere și pentru a sprijini fermele familiale.

Burkina Faso, femeie cu un telefon mobil în mână

Conținut conex

Ştiri picture
news
Citiţi mai mult

2 / 2