committee

Dezvoltare

Influențarea ajutorului pentru dezvoltare acordat de UE

În practică, această comisie este responsabilă pentru deciziile asupra bugetului cheltuielilor pentru ajutoarele UE și pentru monitorizarea Comisiei Europene, a Serviciului European de Acțiune Externă și a tuturor celor care utilizează fondurile UE pentru ajutor. Comisia pentru dezvoltare se angajează în mod regulat în dialoguri politice, la nivel bilateral sau cu organizațiile și forurile interparlamentare internaționale de sector, promovând valorile democratice, buna guvernare și drepturile omului în țările în curs de dezvoltare.

De asemenea, depune eforturi pentru o mai bună coordonare între țările și agențiile donatoare, inclusiv în acordurile de cooperare cu țările în curs de dezvoltare. Grupul PPE a contribuit la dezvoltarea procedurilor de acordare de asistență financiară țărilor terțe.

Dincolo de asistența financiară

Pentru Grupul PPE, eradicarea sărăciei trebuie să rămână în centrul politicii europene de dezvoltare. Credem în concentrarea ajutorului în țările cele mai sărace și în statele fragile, unde sărăcia extremă este larg răspândită, iar ajutorul poate un impact enorm.

Cu toate acestea, pentru că doar ajutorul ca atare nu conduce la dezvoltare, vrem să facem mai mult: promovarea păcii, a drepturilor omului, a democrației și a bunei guvernări, precum și a unei dezvoltări sustenabile la nivel social, economic și de mediu reprezintă, de asemenea, priorități majore ale Grupului PPE. Am solicitat în mod regulat măsuri concrete pentru ca politicile interne ale UE în materie de migrație, comerț, finanțe, agricultură și mediu să fie compatibile cu obiectivele globale de dezvoltare, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU.

Grupul PPE a dat undă verde Fondului european pentru dezvoltare durabilă, care vizează abordarea cauzelor profunde ale migrației, prin acordarea de împrumuturi în valoare de 3,3 miliarde EUR și garanții pentru mobilizarea a 44 miliarde EUR sub formă de investiții private în zone de risc, în special în Africa, dar și în Balcanii de Vest și în Orientul Mijlociu.

Conținut conex