committee

Dezvoltare

Influențarea ajutorului UE pentru dezvoltare

În mod practic, această comisie este responsabilă de stabilirea bugetului pentru cheltuielile de ajutor al UE și de monitorizarea Comisiei Europene, a Serviciului European de Acțiune Externă și a tuturor celor care utilizează fondurile de ajutor ale UE. Aceasta se angajează în mod regulat în dialogul politic, atât la nivel bilateral, cât și cu organizațiile internaționale și forumurile interparlamentare relevante, promovând valorile democratice, buna guvernanță și drepturile omului în țările în curs de dezvoltare.

De asemenea, face presiuni susținute pentru o mai bună coordonare între țările și agențiile donatoare, inclusiv pentru acorduri de cooperare cu țările în curs de dezvoltare. Grupul PPE a contribuit la dezvoltarea procedurilor pentru oferirea de asistență financiară țărilor terțe.

Dincolo de asistența financiară

Pentru Grupul PPE, eradicarea sărăciei trebuie să rămână în centrul politicii europene de dezvoltare. Credem în concentrarea ajutorului asupra celor mai sărace țări și a statelor fragile, unde sărăcia extremă este larg răspândită și unde ajutorul poate avea cel mai mare impact.

Cu toate acestea, deoarece ajutorul nu va crea singur dezvoltarea, dorim să facem mai mult decât atât: promovarea păcii, a drepturilor omului, a democrației, a bunei guvernanțe, precum și dezvoltarea socială, economică și de mediu durabilă sunt, de asemenea, priorități cheie pentru noi. Am solicitat în mod regulat măsuri concrete pentru a face ca politicile interne ale UE privind migrația, comerțul, finanțele, agricultura și mediul să fie compatibile cu obiectivele globale de dezvoltare, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale Organizației Națiunilor Unite.

Grupul PPE a dat undă verde Fondului european pentru dezvoltare durabilă, care urmărește să abordeze cauzele profunde ale migrației prin acordarea de împrumuturi și garanții în valoare de 3,3 miliarde de euro pentru a mobiliza 44 de miliarde de euro în investiții private în zonele de risc, în principal în Africa, dar și în Balcanii de Vest și în Orientul Mijlociu.

Burkina Faso, femeie cu un telefon mobil în mână

Conținut conex