committee

Razvoj

Utjecaj na razvojnu pomoć EU-a

U praktičnom pogledu, odbor je nadležan za odlučivanje o proračunskoj potrošnji pomoći EU-a i praćenje Europske komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i svih onih koji upotrebljavaju sredstva pomoći EU-a. Redovito se bavi političkim dijalogom, bilateralno i s relevantnim međunarodnim organizacijama i međuparlamentarnim forumima te promiče demokratske vrijednosti, dobro upravljanje i ljudska prava u zemljama u razvoju.

Osim toga, snažno zagovara bolju koordinaciju između donatorskih zemalja i agencija, uključujući sporazume o suradnji sa zemljama u razvoju. Klub zastupnika EPP-a pridonio je razvoju postupaka za pružanje financijske pomoći trećim zemljama.

Izvan okvira financijske pomoći

Klub zastupnika EPP-a smatra da iskorjenjivanje siromaštva treba ostati u središtu europske razvojne politike. Smatramo da je potrebno usmjeriti pomoć na najsiromašnije zemlje i nestabilne države u kojima vlada krajnje siromaštvo i u kojima pomoć može imati najveći utjecaj.

Međutim, s obzirom na to da pomoć nije jedini čimbenik razvoja, želimo učiniti više od toga: naši su ključni prioriteti i promicanje mira, ljudskih prava, demokracije, dobrog upravljanja te održivi društveni, gospodarski i ekološki razvoj. Redovito smo pozivali na konkretne mjere kako bi unutarnja politika EU-a u području migracija, trgovine, financija, poljoprivrede i okoliša bila u skladu s globalnim razvojnim ciljevima, kao što su milenijski razvojni ciljevi Ujedinjenih naroda.

Klub zastupnika EPP-a dao je zeleno svjetlo Europskom fondu za održivi razvoj kojemu je cilj riješiti temeljne uzroke migracije pružanjem 3,3 milijarde EUR zajmova i jamstava u cilju mobilizacije 44 milijarde EUR privatnih ulaganja u rizičnim područjima, ponajprije u Africi, ali i na zapadnom Balkanu i Bliskom istoku.