Rozwój Regionalny

Wspieranie spójności i rozwoju gospodarczego

Komisja Rozwoju Regionalnego odpowiada również za ocenę wpływu innych strategii politycznych UE na spójność gospodarczą i społeczną w trosce o to, aby środki publiczne były inwestowane skutecznie i efektywnie, oraz za koordynowanie instrumentów strukturalnych UE.

Grupa EPL popiera politykę spójności jako politykę strukturalną mającą na celu wspieranie wzrostu i rozwoju gospodarczego we wszystkich regionach UE oraz jako kluczowy instrument UE umożliwiający inwestycje w gospodarce realnej. Polityka ta stanowi wyraz europejskiej solidarności, gdyż pozwala niwelować dysproporcje gospodarcze, społeczne i terytorialne. Jest to również świadectwo rzeczywistego i wspólnego zainteresowania Europy kwestią zapewnienia miejsc pracyoraz wzrostu we wszystkich swoich regionach.

Odegraliśmy wiodącą rolę podczas opracowywania polityki spójności na lata 2014-2020. Polityka ta zdecydowanie popiera grupowanie tematyczne, dzięki któremu inwestycje skupiają się na konkretnych celach i priorytetach powiązanych ze wskaźnikami  co do zamierzonych wyników, ustalonymi specjalnie dla danej kwestii. To  czyni z polityki spójności politykę ukierunkowaną na wyniki.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

więcej na temat

No result