XXV. Doroczny dialog międzykulturowy Grupy EPL z kościołami i instytucjami religijnymi

02.05.2024

XXV. Doroczny dialog międzykulturowy Grupy EPL z kościołami i instytucjami religijnymi

View of the old town of Santiago de Compostela

XXV. Doroczny Dialog Międzykulturowy Grupy EPL z Kościołami i Instytucjami Religijnymi odbył się w dniach 9-10 grudnia 2023 r. w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Tytuł konferencji brzmiał "25 lat dialogu: DLACZEGO DIALOG MA ZNACZENIE?" i została podzielona na trzy sesje:

Sesja I.: Specjalne wystąpienia na temat roli dialogu z Kościołami i wspólnotami religijnymi w dzisiejszych czasach

Sesja II: "Znaczenie i istotność dialogu: Dialog w działaniu"

Sesja III: "Wpływ religii na społeczeństwo"

więcej na temat