Kultúrák közötti párbeszéd

A vallási intézmények alapvető szerepet játszanak a konfliktusok megoldásában, továbbá hozzájárulnak a társadalmi békéhez azzal, hogy segítik a társadalmi értékek közvetítését és megőrzését. Ennek révén közvetlenül és közvetett módon jelentős hatást gyakorolnak a társadalomra. Amikor egyházakról beszélünk, akkor több százmillió hívőről is beszélünk egyszersmind.

Képviselőcsoportként meg kell értenünk a különböző vallási szervezetek gondolatait és tevékenységeit olyan kérdésekben, mint a társadalmi feszültségek, a migráció és az oktatás. Együtt kell működnünk a vallási csoportok képviselőivel, kölcsönösen elismerve egymás függetlenségét. Mi vagyunk az egyetlen képviselőcsoport az Európai Parlamentben, amely régóta folytat párbeszédet az ortodox, a katolikus, a protestáns, az iszlám és a zsidó vallás képviselőivel.

Nektarios Ioannou, az Ortodox Egyház képviselője az Európai Unióban beszél Emmanuel Pisanival, a Vallási Tudományok és Teológiák Intézetének igazgatójával a Párizsi Katolikus Intézetnél


A vallásszabadság alapvető jog. Hiszünk abban, hogy meg kell védenünk ezt a jogot, és nyíltan meg kell vitatnunk az ehhez kapcsolódó kérdéseket. Keresnünk kell az érintett vallási közösségekkel való párbeszéd és együttműködés lehetőségeit.

Több száz ember, köztük európai parlamenti képviselők, vallási vezetők, kormányzati képviselők, nem kormányzati szervezetek, vendégek és az érdeklődő nyilvánosság vesz részt a vallási párbeszédről szóló éves konferenciáinkon. Ezeken megvitatják a kultúrák közötti párbeszéddel és a vallás és a politika közötti párbeszéddel kapcsolatos kérdéseket.

Emellett más nyilvános és belső találkozókon is folyamatosan bővítjük kapcsolatainkat az egyházak köztiszteletben álló szakértőivel.

Interreligious Dialogue News