2022 Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej EPL ds. Dialogu Międzykulturowego i Religijnego

02.05.2024

2022 Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej EPL ds. Dialogu Międzykulturowego i Religijnego

View of old town of Jerusalem

Grupa robocza ds. dialogu międzykulturowego i religijnego jest oficjalną strukturą Grupy EPL. Współprzewodniczą jej eurodeputowani Jan Olbrycht i György Hölvényi, a wielu posłów do Parlamentu Europejskiego z Grupy EPL regularnie spotyka się, aby omawiać kwestie religijne i międzykulturowe.

więcej na temat