Djalogu interkulturali

L-istituzzjonijiet reliġjużi għandhom rwol fundamentali fis-soluzzjoni tal-kunflitti u jikkontribwixxu għall-paċi soċjali billi jgħinu joħolqu, jikkomunikaw u jipproteġu l-valuri tas-soċjetà. Dawn jeżerċitaw influwenza diretta u indiretta fuq is-soċjetà; meta nitkellmu dwar il-knejjes, qed nitkellmu wkoll dwar il-mijiet ta' miljuni ta' nies li jemmnu.

Bħala grupp politiku, aħna neħtieġu li nifhmu l-ħsibijiet u l-attivitajiet ta' diversi organizzazzjonijiet reliġjużi dwar kwistjonijiet bħat-tensjonijiet soċjali, il-migrazzjoni u l-edukazzjoni. Aħna rridu ninvolvu ruħna mar-rappreżentanti tal-gruppi reliġjużi filwaqt li nirrikonoxxu l-indipendenza ta' xulxin. Aħna l-uniku grupp politiku fil-Parlament Ewropew bi djalogu li ilu għaddej mal-Ortodossi, mal-Kattoliċi, il-Protestanti, l-Iżlam u l-Lhud.

Nektarios Ioannou, Rappreżentant tal-Knejjes Ortodossi fl-Unjoni Ewropea, jitkellem ma' Emmanuel Pisani, Direttur tal-Istitut għax-Xjenzi u t-Teknoloġiji tar-Reliġjonijiet fl-Istitut Kattoliku f'Pariġi


Il-libertà tar-reliġjon hija dritt bażiku. Aħna nemmnu li rridu niddefendu dan id-dritt u niddiskutu b'mod miftuħ kwistjonijiet dwar din il-kwistjoni. Aħna rridu nfittxu opportunitajiet għal djalogu u kooperazzjoni mal-komunitajiet reliġjużi involuti.

Diversi mijiet ta' nies, inklużi Membri tal-PE, mexxejja reliġjużi, rappreżentanti tal-gvern, NGOs, mistednin u l-pubbliku interessat jipparteċipaw fil-konferenzi annwali tagħna dwar id-djalogu reliġjuż. Dawn jiddiskutu kwistjonijiet attwali rilevanti għad-djalogu interkulturali u d-djalogu bejn ir-reliġjon u l-politika.

Barra minn hekk, aħna nestendu l-involviment tagħna ma' esperti rispettati ħafna mill-knejjes permezz ta' laqgħat pubbliċi u interni oħra.

Interreligious Dialogue News