Διαπολιτισμικός διάλογος

Τα θρησκευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην επίλυση των συγκρούσεων και συμβάλλουν στην εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης με τη δημιουργία, τη μετάδοση και την προστασία των κοινωνικών αξιών. Με αυτόν τον τρόπο, ασκούν μεγάλη άμεση και έμμεση επιρροή στην κοινωνία. Έτσι, όταν αναφερόμαστε στις εκκλησίες, αναφερόμαστε και στους εκατοντάδες εκατομμύρια πιστούς τους.

Εμείς, ως πολιτική ομάδα, πρέπει να κατανοήσουμε τις σκέψεις και τις δραστηριότητες των διαφόρων θρησκευτικών οργανώσεων σε θέματα όπως οι κοινωνικές εντάσεις, η μετανάστευση και η εκπαίδευση. Πρέπει να συνδιαλεγόμαστε με τους εκπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων και να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση της ανεξαρτησίας της άλλης ομάδας. Είμαστε η μοναδική πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διατηρεί ένα μόνιμο διάλογο με ορθοδόξους, καθολικούς, προτεστάντες, μουσουλμάνους και εβραίους.

Ο Νεκτάριος Ιωάννου, Εκπρόσωπος των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, μιλάει στον Emmanuel Pisani, Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών και Θεολογικών Σπουδών στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού


Η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα αυτό και ότι τα σχετικά θέματα πρέπει να συζητούνται ανοιχτά. Πρέπει να αναζητήσουμε ευκαιρίες για διάλογο και συνεργασία με τις εμπλεκόμενες θρησκευτικές κοινότητες.

Αρκετές εκατοντάδες άτομα, μεταξύ των οποίων και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θρησκευτικοί ηγέτες, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ΜΚΟ, επισκέπτες και ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετέχουν στις ετήσιες διασκέψεις μας με θέμα τον θρησκευτικό διάλογο. Στις διασκέψεις αυτές διεξάγονται συζητήσεις για τρέχοντα ζητήματα που άπτονται του διαπολιτισμικού διαλόγου και του διαλόγου ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική.

Επιπλέον, ερχόμαστε διαρκώς σε επικοινωνία με έγκριτους εμπειρογνώμονες από εκκλησίες μέσω άλλων δημόσιων και εσωτερικών συνεδριάσεων.

Interreligious Dialogue News