Huidig plan voor EU-orgaan voor ethiek schendt rechtsstaat

13.03.2024 18:44

Huidig plan voor EU-orgaan voor ethiek schendt rechtsstaat

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
ethiek

De EVP-Fractie heeft scherpe kritiek op de uitkomst van de recente onderhandelingen over het oprichten van een ethisch orgaan binnen de Europese Unie en roept alle fracties in het Europees Parlement op om de overeenkomst te verwerpen en in plaats daarvan een normerend orgaan op te richten.

"De overeenkomst over het ethisch orgaan zoals die tot stand is gekomen, is slecht geformuleerd. De nieuwe instelling ontbeert een rechtsgrondslag in de Verdragen, waardoor haar beslissingen vatbaar zijn voor gerechtelijke procedures. De Raad is als een van de belangrijkste wetgevers van de EU niet onderworpen aan de inhoud van het akkoord. Het orgaan zal zijn eigen initiatiefbevoegdheden hebben zonder parlementair toezicht, wat in strijd is met het vrije mandaat en de rechtsstaat," zegt Sven Simon, Europees Parlementslid en woordvoerder constitutionele zaken van de EVP-Fractie.

"Het plaatsen van het secretariaat van het orgaan in het domein van de Commissie zet het grondwettelijke principe van scheiding der machten op zijn kop en brengt de onafhankelijkheid van de wetgevende macht in de EU in gevaar. In feite wordt hiermee een disciplinaire kamer voor de wetgevende macht ingesteld. Gezien de huidige debatten over de rechtsstaat in sommige lidstaten schept dit een gevaarlijk precedent en kan het dienen als blauwdruk voor het verzwakken van parlementen in de hele Unie. Het akkoord is een frontale aanval op het Europees Parlement van binnenuit. De EVP-Fractie roept alle fracties op om het akkoord te verwerpen en in plaats daarvan een normerend orgaan op te richten. Naleving van de regels moet noodzakelijkerwijs worden onderworpen aan een gerechtelijke procedure en het Europees Hof van Justitie," benadrukt Simon.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud