Schaf dwangarbeid af, niet onze KMO's

05.03.2024 12:42

Schaf dwangarbeid af, niet onze KMO's

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Oeigoer1 [nid:104603]

"Gedwongen arbeid is een ernstige schending van de mensenrechten. We zijn er nu in geslaagd om het eens te worden over een wet die zal bijdragen aan de uitroeiing van moderne slavernij," zei Jörgen Warborn, Europees Parlementslid en hoofdonderhandelaar van de EVP-Fractie over de verordening betreffende dwangarbeid en woordvoerder internationale handel.

"Om ervoor te zorgen dat bedrijven, en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), niet worden overbelast met meer administratie dan waar ze nu al mee te maken hebben, heeft de EPP-fractie aangedrongen op een risico-gebaseerde aanpak en tegelijkertijd praktische ondersteuning voor KMO's geboden. Dit omvat specifieke bepalingen voor KMO's, zoals een hotline in hun eigen land die hen in staat stelt live ondersteuning te krijgen bij het voldoen aan de verordening," vervolgde Warborn.

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten kwamen overeen om producten gemaakt met dwangarbeid te verbannen van de EU-markt.

Andreas Schwab, woordvoerder van de EVP-Fractie voor de interne markt en consumentenbescherming, voegde hieraan toe: "We moesten ervoor zorgen dat de focus van toekomstig onderzoek alleen ligt op de grote vissen en niet op kleine gevallen. Maar om het nieuwe systeem in de praktijk te laten werken, moeten we de Commissie de nodige middelen geven om dergelijke risicovolle zaken te onderzoeken. Dit is met name belangrijk in het licht van de geblokkeerde wetgeving inzake Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD), waarop deze wet is gebaseerd en waarnaar wordt verwezen. Hoe deze twee stukken wetgeving in de toekomst op elkaar zullen inwerken, is nog niet afgerond, maar het is aan de Commissie om te zorgen voor een goed functionerende en coherente nalevingsregeling. In het algemeen moeten alle rapportageverplichtingen voor importerende bedrijven echter worden geconsolideerd in één enkel verslag op basis van één enkel formulier."

"Een van de belangrijkste elementen die de EVP-fractie uit de wetgeving heeft weten te weren is de omgekeerde bewijslast, die alleen maar meer onzekerheid en lasten zou hebben gecreëerd voor bedrijven die al overbelast zijn", aldus Warborn. "Ik geloof dat we erin geslaagd zijn een voorstel te vinden dat de doeltreffendheid van de wetgeving bij het helpen uitroeien van dwangarbeid verzekert en tegelijkertijd KMO's beschermt tegen regelgevende lasten. Het Europese mkb moet het gevoel hebben dat de EU voor hen werkt - en niet tegen hen. Ik ben blij dat de overeenkomst een specifiek artikel over steun voor kmo's bevat."

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten de uitkomst van de onderhandelingen nu formeel goedkeuren.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud