Hoe NGO's te redden van het zwarte schaap van Qatargate

01.03.2023

Hoe NGO's te redden van het zwarte schaap van Qatargate

Euro bankbiljetten in een aktetas

Miljoenen niet-gouvernementele organisaties (NGO's) doen elke dag uitstekend werk, zowel lokaal als wereldwijd. Ze helpen de wereld in hun niche te veranderen en hun hardwerkende werknemers verdienen bewondering en respect.

Toch zijn er, net als bij elke andere publieke activiteit, onoprechte mensen die NGO's gebruiken als dekmantel om om te kopen en ondoorzichtig te lobbyen en te leuren met invloed, zoals de zogenaamde Qatargate-zaak heeft aangetoond. In dit schandaal hebben een voormalig parlementslid, een voormalig vicepresident en verschillende van hun socialistische collega's het systeem misbruikt ten voordele van zichzelf. Gelukkig worden ze nu door justitie aan de tand gevoeld. De zaak heeft echter aangetoond dat we de controle moeten versterken en mazen in de wet moeten dichten, zodat corruptiegevallen zoals Qatargate zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wij EPP-leden hebben gepleit voor duidelijke normen en transparante en afdwingbare regels. Helaas is niet iedereen in het Europees Parlement bereid om met ons mee te werken aan een grondige reflectie en onderzoek naar het Qatargate-schandaal. Dit zijn vooral de collega's van de socialisten en de groenen. Op dit moment van een enorme vertrouwenscrisis waar de instellingen mee te maken hebben, is het aan ons allemaal om te proberen het vertrouwen te herstellen.

We moeten de zwarte schapen ontmaskeren die ons werk en dat van alle legitieme NGO's wereldwijd ondermijnen.

De miljoenen euro's die door dekmantelorganisaties, vermomd als NGO's, in de koffers van de beschuldigden zijn gestopt, zijn een enorme klap voor iedereen die op een redelijke manier en met respect voor de regels politiek probeert te bedrijven. De overgrote meerderheid van het Parlement en de andere instellingen moeten niet worden verward met de criminelen die steekpenningen hebben aangenomen, en we willen niet alle NGO's de schuld geven vanwege het wangedrag van een paar. We moeten samen strijden als we het vertrouwen van de burgers willen terugwinnen. We moeten de zwarte schapen ontmaskeren die ons werk en dat van alle legitieme NGO's wereldwijd ondermijnen.

Om het wetgevingsproces van de EU zo transparant mogelijk te maken, steunen wij de onmiddellijke maatregelen voor meer transparantie die zijn geïntroduceerd door de Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola. We moeten echter ook tot de kern van het schandaal doordringen. We hebben dringend behoefte aan uitgebreide financiële screening vooraf van NGO's voordat ze worden opgenomen in het transparantieregister, formalisering van de publicatie van contractuele overeenkomsten tussen de Europese Commissie en NGO's, en een op zichzelf staande NGO-verordening die een duidelijke definitie vaststelt en het mogelijk maakt om prominente, grootschalige NGO's te behandelen als bedrijven met dezelfde rapportageverplichtingen.

Bovendien vragen we om de oprichting van een Europees equivalent van de Amerikaanse Foreign Agents Registration Act. Politici en lobbyisten uit derde landen moeten zich registreren en onthullen hoe ze EU-wetgevers benaderen, met inbegrip van formele contracten. De EVP-Fractie zal verder werken aan concrete stappen in de Commissie Begrotingscontrole van het Parlement en in nauwe samenwerking met de Europese Rekenkamer.

We mogen niet vergeten dat we in moeilijke tijden leven. Er woedt een brute oorlog op ons continent. We worden geconfronteerd met een economische en energiecrisis. Het is belangrijker dan ooit dat we de burgers vertrouwen laten houden in onze Europese instellingen en hun wetgevingsproces. We staan in deze strijd aan dezelfde kant als alle NGO's die problemen willen oplossen. We moeten regels opstellen die het voor niet-transparante en fictieve NGO's moeilijker maken om rond te sluipen en de EU-instellingen te misleiden. We zijn vastbesloten en we zullen volharden in deze strijd, met of zonder de steun van de socialisten en de groenen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 176 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud