Door de EU gefinancierde NGO's moeten transparanter worden

17.01.2024 13:32

Door de EU gefinancierde NGO's moeten transparanter worden

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Corruptie

Elke organisatie die geld krijgt van de Europese Unie moet bekendmaken hoe ze dat geld gebruikt. Deze verplichting moet worden uitgebreid tot niet-gouvernementele organisaties (ngo's), waarvan de financiering tot nu toe slechts aan een beperkte controle is onderworpen. Het Parlement heeft vandaag besloten dat alle door de EU gefinancierde ngo's in de toekomst de gedetailleerde toewijzing van hun middelen openbaar moeten maken, met inbegrip van de identiteit van de eindbegunstigden en de bron van hun financiering.

"Dit is een goede eerste stap in de goede richting. Transparantie is geen eenrichtingsverkeer. Het moet voor iedereen gelden," zegt Markus Pieper, lid van het Europees Parlement, die het verslag van het Parlement heeft opgesteld.

Het rapport benadrukt de belangrijke bijdragen van NGO's in verschillende sectoren. Het benadrukt echter ook dat het toezicht momenteel beperkt is tot EU-fondsen die rechtstreeks aan NGO's worden toegekend. Daarom wordt er bij de Europese Commissie op aangedrongen om de herverdeling van fondsen nauwkeurig te onderzoeken en het gebruik ervan door individuele begunstigden te beoordelen.

Het rapport belicht ook het Qatargate corruptieschandaal, dat in december 2022 aan het licht kwam en waarbij Europarlementariërs en ambtenaren van de Socialistische Fractie in het Europees Parlement betrokken waren. "Wanneer NGO's proberen de wetgeving in het Parlement te beïnvloeden en tegelijkertijd geld ontvangen van de Commissie, is het minste wat gedaan moet worden om dit transparant te maken. Met dit verslag hebben we een duidelijk signaal afgegeven dat er meer transparantie nodig is om toekomstige omkoopschandalen te voorkomen," aldus Pieper. Hij voegde eraan toe dat het onacceptabel is dat een paar zwarte schapen de reputatie van alle NGO's bezoedelen.

Tegen de weerstand van linkse fracties in, zorgde de EVP-fractie ervoor dat het verslag van het Parlement ook een oproep bevat aan NGO's om alle ontmoetingen met Europarlementariërs, assistenten van Europarlementariërs of vertegenwoordigers van andere EU-instellingen online te publiceren. "De normen die gelden voor bedrijfslobbyisten moeten ook van toepassing zijn op NGO's. Ik ben blij dat het Parlement, dankzij de EVP-Fractie, vandaag een nog krachtiger signaal heeft afgegeven. Ik verwacht dat de Commissie snel zal handelen," zegt Pieper.

Het rapport stelt onder andere ook voor om een openbare uitsluitingslijst van NGO's op te stellen om ervoor te zorgen dat degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien of religieus extremisme, worden geblokkeerd voor toegang tot EU-fondsen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 179 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud