Meer investeren in het concurrentievermogen van de EU

07.02.2024 6:45

Meer investeren in het concurrentievermogen van de EU

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Vrouwelijke ingenieur bovenop een windturbine.

Het akkoord dat woensdagochtend werd bereikt over het nieuwe 1,5 miljard euro EU instrument voor concurrentievermogen, het Strategic Technologies for European Platform (STEP), is welkom, maar het platform zal veel meer investeringen nodig hebben om ervoor te zorgen dat het in de toekomst een grotere impact heeft, waarschuwden de vooraanstaande EPP-fractieleden Christian Ehler en José Manuel Fernandes.

STEP wil extra EU-financiering bieden voor kritieke technologieprojecten in vele sectoren, waaronder hernieuwbare, digitale en farmaceutische industrieën.

"Met STEP kan Europa strategischer investeren in technologieën die nodig zijn voor de groene en digitale transitie. STEP biedt investeerders en bedrijven de mogelijkheid om het industriebeleid van Europa aan te vullen met specifieke financiering, in het bijzonder voor projecten en technologieën die nodig zijn voor de groene overgang, zoals gisteren is besloten in het kader van de Net-Zero Industry Act - een belangrijke prioriteit voor het Parlement. Hoewel het Europees Parlement een financieel veel sterkere en meer gerichte regelgeving heeft gesteund, hebben we gezorgd voor een goed evenwicht tussen nieuwe investeringsprioriteiten en de bescherming van cohesiedoelstellingen en -fondsen. We betreuren de bezuinigingen van de lidstaten op ons EU-onderzoeksprogramma Horizon Europe ten zeerste. Dit zal het wereldwijde technologische leiderschap van de EU schaden," zei Christian Ehler, Europees Parlementslid en hoofdonderhandelaar voor de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie.

Hoogwaardige projecten die voldoen aan de STEP-doelstellingen krijgen een speciaal 'Sovereignty Seal', een soort EU-keurmerk, om hun zichtbaarheid en aantrekkelijkheid voor investeringen te vergroten.

"De EU moet dringend haar concurrentievermogen en strategische autonomie versterken. We moeten investeren in innovatieve technologieën met behulp van bestaande programma's, financiële instrumenten en fondsen. Daarom bevorderen we synergieën, vereenvoudiging en vermindering van de bureaucratie. Het Sovereignty Seal zal zichtbaarheid geven aan kwaliteitsprojecten en hun toegang tot betere financieringsmogelijkheden vergemakkelijken. We hebben gezorgd voor een cofinancieringspercentage van 100% voor de fondsen in het kader van het cohesiebeleid. Nu roepen we de nationale autoriteiten die het cohesiebeleid beheren op om hun kwaliteitsprojecten te selecteren die waarde toevoegen aan de strategische autonomie van de EU," zei José Manuel Fernandes, Europees Parlementslid, woordvoerder van de EPP-Fractie over begrotingen en hoofdonderhandelaar over STEP.

Een laatste plenaire stemming in het Europees Parlement wordt later deze maand verwacht.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud