Europese meerjarenbegroting: Jean-Luc Dehaene nieuwe rapporteur

11.07.2013 10:28

Europese meerjarenbegroting: Jean-Luc Dehaene nieuwe rapporteur

Video picture
Vertaling
Select language:

Jean-Luc Dehaene is benoemd tot nieuwe rapporteur namens het Europees Parlement voor het dossier over de Europese meerjarenbegroting. Dit is vandaag bevestigd door de Voorzitter van de parlementaire begrotingscommissie.

Jean-Luc Dehaene is als rapporteur over eigen rechtstreekse inkomsten voor de EU al lid van het onderhandelingsteam dat namens het EP een politiek akkoord bereikte met de lidstaten over de begroting 2014-2020. Naast de verantwoordelijkheid over eigen middelen, neemt Dehaene nu ook de leiding in het dossier over het meerjarig financieel kader.

Een meerderheid van 474 Europarlementsleden gaf vorige woensdag politieke steun aan het akkoord over de Europese meerjarenbegroting. Over dit akkoord zei Jean-Luc Dehaene dat de Europese meerjarenbegroting weliswaar onvoldoende hoog is, maar dat het een investeringsbudget is met voldoende flexibiliteit om de economische groei in Europa te kunnen aanzwengelen.

Jean-Luc Dehaene: “In tijden van nationale besparingen staan de lidstaten ook op de rem als het erop aankomt Europa te financieren. Hun Europese bijdrage is immers in hun nationale begroting opgenomen als een uitgave. De enige manier om uit deze schizofrene situatie te geraken is om de Europese begroting met eigen middelen te financieren, gepaard met een vermindering van de BNI-bijdrage.”

In september moet het Parlement de meerjarenbegroting formeel goedkeuren, na finalisering van de wetgevende programma's die inhoudelijk invulling geven aan de meerjarenbegroting.

Andere gerelateerde inhoud