Economie, banen & het milieu

Het verschil maken in het dagelijkse leven van Europeanen

Onze werkgroep over economie, jobs en milieu houdt zich bezig met uiteenlopende vragen: van de toekomst van de Economische en Monetaire Unie in de EU, de euro en financiële stabiliteit tot energietoevoer en veiligheid, klimaatbeleid, milieubescherming en luchtkwaliteit. De digitale interne markt, telecommunicatie, onderzoek en ontwikkeling, steun voor middelgrote en kleinbedrijven, de sociale pijler van de EU en voedselveiligheid vallen ook onder de verdiensten van deze werkgroep.

We zijn steeds een drijvende kracht geweest achter verandering en bereikten zo enorme resultaten in verschillende domeinen. We schaften de roamingtarieven binnen de EU af, maakten bijna 200 miljard euro aan private investeringen in Europa vrij en creëerden meer dan driehonderdduizend jobs door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Daarenboven zetten we hard in op de creatie van een Europese Defensie Unie, die 500 miljard euro aan EU-fondsen voor gezamenlijke O&O-defensieonderzoek veiligstelt.

Onze prioriteiten voor de toekomst zijn zowel breed als noemenswaardig: de eurozone hervormingen, het gegeven budget voor onderzoek en ontwikkeling in het komende Horizon Europa onderzoek- en innovatieprogramma opdrijven, en de versterking van het industriële defensie programma.

Voorzitter

Commissies in de werkgroepen

FISC

Belastingaangelegenheden

De Subcommissie belastingaangelegenheden (FISC), die onder de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) valt, zal zich buigen over alle...

COVID‑19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst

Bijzondere Commissie COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen...

Economische en monetaire zaken

Stimulering van de groei om meer banen te scheppen Eén van de prioriteiten van de commissie is om groei te stimuleren om zo...

Industrie, onderzoek en energie

Europa klaarstomen voor de nieuwe innovatiegolf Zij is eveneens verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid, met inbegrip van de...

Interne markt en consumentenbescherming

Een volledig functionerende interne markt De commissie coördineert nationale wetgeving met betrekking tot de...

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De opbouw van een duurzaam Europa De strijd tegen klimaatverandering staat hoog op onze agenda. In de...

Vervoer en toerisme

Meer investeringen en minder vervuiling De voornaamste taak van deze commissie is de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Volksgezondheid

Volksgezondheid moet een Europese prioriteit worden Wij hebben consequent aangedrongen op de oprichting van een Europese gezondheidsunie die burgers in...

Werkgelegenheid en sociale zaken

Stimulering van werkgelegenheid, inclusiviteit en mobiliteit Deze commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid inzake...

Verwant standpunt

Economie, banen & het milieu

Related Position Papers

No result

Contact