committee

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging, desinformatie en versterking van de integriteit in het EP (opdracht beëindigd)

Bestrijding van inmenging en desinformatie

De voorganger van deze commissie, de Bijzondere Commissie INGE, heeft de afgelopen twee jaar tientallen hoorzittingen gehouden met deskundigen en beleidsmakers en heeft daardoor een enorme hoeveelheid kennis kunnen vergaren.

De EVP-fractie zal zich inzetten om met behulp van deze kennis binnen de Commissie INGE 2 te werken aan het beperken van het risico van kwaadaardige buitenlandse inmenging in de Europese democratie in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. De EVP-fractie is van mening dat de EU meer inspanningen moet leveren om desinformatie op te sporen, zichtbaar te maken en tegen te gaan.

Recentelijk hebben derde landen geprobeerd de democratie in de EU en haar lidstaten te ondermijnen door het werk van het Europees Parlement te beïnvloeden (Qatargate). De EVP-fractie is van mening dat de integriteit van de politieke procedures en van degenen die de politieke besluiten nemen niet door derde landen mag worden aangetast.

De bijzondere commissie zal de Europese Commissie verzoeken praktische oplossingen te formuleren om buitenlandse kwaadaardige inmenging en desinformatie te bestrijden.

Fake news

Andere gerelateerde inhoud

Publicatie picture
publications
Zie ook

1 / 1