committee

Sajd

Is-sajd simplifikat u sostenibbli

Il-grupp PPE għandu l-għan li jipproteġi l-ambjent filwaqt li jappoġġja lis-sajjieda, lill-għajxien tagħhom, u lis-sigurtà tal-ikel fl-Ewropa.

Is-settur tas-sajd tal-UE wera l-importanza strateġika tiegħu matul il-Brexit, il-pandemija tal-COVID-19, u l-aktar reċenti, matul il-gwerra fl-Ukrajna. Hu għandu rwol kruċjali fl-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel, l-awtosuffiċjenza fl-Ewropa, u fit-tnaqqis tal-ħela tal-ikel.

Aħna nippromwovu konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati u valutazzjonijiet tal-impatt soċjoekonomiku komprensivi għall-miżuri kollha li jaffettwaw lis-sajjieda u lill-għajxien tagħhom. Il-grupp PPE jenfasizza li l-miżuri jitfasslu apposta għall-ħtiġijiet speċifiċi ta’ kull tip ta’ sajd, hekk kif titrawwem il-flessibbiltà fis-settur filwaqt li jinżamm l-objettiv primarju tiegħu: is-sostenibbiltà tar-riżorsi tas-sajd.

A man in fishing gear stands on his trawler