Il-kampanji tagħna

Il-kampanji tagħna jirriflettu l-affarijiet importanti għalik. Irridu li kull Ewropew jilħaq lil hinn mil-leġiżlazzjoni li titfassal fil-Parlament Ewropew, u biex iwettaq il-bidla f’affarijiet oħra, l-affarijiet li huma l-aktar importanti.
Inti pparteċipajt fil-kampanja tagħna biex tingħata Interrail passes b’xejn għaż-żgħażagħ ta’ 18-il sena, u ħadmet.
Aqra aktar dwar prijoritajiet oħra fuq il-paġni tal-kampanji, u għinna inxerrdu l-messaġġi tagħna fuq il-media soċjali.