Il-Grupp tal-PPE
fil-Parlament Ewropew

L-impenn tagħna għal Ewropa b'saħħitha

Il-familja tal-PPE iffurmat l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Illum, meta l-Ewropa qed terġa' tiffaċċja l-isfidi, aħna nonoraw dan il-legat billi nibqgħu ngħidu dak li nemmnu fih: Ewropa magħquda bażata fuq il-valuri tad-dinjità tal-bniedem, l-libertà, d-drittijiet tal-bniedem, is-saltna tad-dritt, is-solidarjetà u s-sussidjarjetà.

Aħna nemmnu f'Ewropa awto-assiguranti li hi kburija kemm bil-Lvant kif ukoll bil-Punent, kif ukoll bl-iżgħar u l-ikbar pajjiż. Aħna nemmnu wkoll f'Ewropa ambizzjuża li tipproteġi, tippriserva il-valuri tagħna, toħloq l-opportunitajiet u tagħti s-setgħa lill-Ewropej.

Il-pożizzjoni tagħna dwar

Economy, jobs & environment working group image

L-Intern u l-Affarijiet Legali

Legal & home affairs working group image

L-ekonomija, l-impjiegi u l-ambjent

Budget, agriculture and regional funding working group image

Il-Baġit, l-Agrikoltura u l-Fondi Reġjonali