Il-Baġit, l-Agrikoltura u l-Fondi Reġjonali

Nibnu Ewropa kompetittiva u orjentata lejn il-ġejjieni

Il-Grupp ta' Ħidma għall-Baġit u l-Politiki Strutturali tagħna qed jaħdem għal baġit li bih l-Ewropa se ssir aktar kompetittiva u orjentata lejn il-ġejjieni, u li jippromwovi użu effikaċi u effiċjenti tal-flus tal-kontribwenti biex l-infiq tal-UE jħalli l-aħjar riżultati. Il-grupp PPE rnexxielu jimbotta regoli finanzjarji u amministrattivi aktar sempliċi biex itaffu l-piż fuq il-bdiewa, l-SMEs, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u fuq kull min jibbenefika minn finanzjament tal-UE.

Aħna appoġġjajna l-SMEs b'mod konsistenti fi kwalunkwe leġiżlazzjoni li tolqothom, partikolarment fl-allokazzjonijiet baġitarji. U bis-saħħa ta' bidla fir-regoli, il-bdiewa Ewropej se jkunu jistgħu jaċċedu għall-finanzjament tal-UE b'mod aktar faċli. L-MPE tagħna appoġġjaw miżuri maħsuba biex iwaqqfu l-adulterazzjoni tal-għasel, u appoġġjajna qafas ta' regoli li jippermetti s-sajd sostenibbli fil-Baħar tat-Tramuntana.

Chairperson

Siegfried MUREŞAN

Il-Kumitati f'dan il-Grupp ta' Ħidma

Agrikoltura u Żvilupp Rurali

L-appoġġ lill-bdiewa u l-protezzjoni tas-sigurtà tal-provvista tal-ikel Flimkien mal-ħidma leġiżlattiva tiegħu, il-Kumitat isegw...

Baġits

Baġit li jirrifletti l-prijoritajiet tal-UE Il-prijoritajiet tagħna għall-baġit huma ċari ħafna: li nsaħħu l-kompetittività, inħarsu l-persuni vulnerabbli, insaħħu ...

Kontroll tal-Baġit

Aktar valur għall-flus ta’ min iħallas it-taxxa Il-Kumitat huwa responsabbli mill-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, biex ji...

Sajd

Is-sajd simplifikat u sostenibbli Il-politika tas-sajd jeħtiġilha tirrikonċilja l-interessi ta' firxa wiesgħa ta' persuni interessati, filwaqt li tissalvagwardja l-v...

Żvilupp Reġjonali

Promozzjoni tal-koeżjoni u tal-iżvilupp ekonomiku Il-Kumitat għandu wkoll ir-responsabbiltà li jivvaluta l-impatt ta' politiki oħrajn tal...

Pożizzjoni relatata

Il-Baġit, l-Agrikoltura u l-Fondi Reġjonali

Related Position Papers

No result

Kuntatt