Dafnes likums kļūst par realitāti

30.11.2023 8:00

Dafnes likums kļūst par realitāti

Svarīga norāde
Šis dokuments ir tulkots automātiski.
Rādīt oriģinālu
Vārda brīvība [nid:44933]

Šorīt agri no rīta Eiropas Parlamenta un dalībvalstu sarunvedēji trialogā vienojās par pasākumiem, lai labāk aizsargātu žurnālistus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus no nepamatotām prasībām vai ļaunprātīgām tiesvedībām. "Šodienas vienošanās ir nozīmīgs solis, lai aizsargātu un palīdzētu stratēģisko tiesas prāvu upuriem. Mūsu nostāja ir bijusi skaidra jau no paša sākuma. Jābūt nulles tolerancei pret to cilvēku apklusināšanu, kuri runā par sabiedrības interesēm,” sacīja Eiropas Parlamenta deputāte Magdalēna Adamoviča, ETP grupas sarunu vedēja par likumu, kura mērķis ir novērst to, ka tiesību sistēmas ļaunprātīgi izmanto tie, kas ierosina stratēģiskas tiesas prāvas pret sabiedrības līdzdalību (t.s. SLAPP).

EPP grupai šis likums vienmēr ir bijis „Dafnes likums”, pieminot drosmīgo Maltas žurnālisti, kura tika noslepkavota viņas veikto izmeklēšanu dēļ.

Nolīgums nosaka minimālos standartus to personu aizsardzībai, kuras ir iesaistītas sabiedrības līdzdalībā, un nodrošina stingras garantijas pret acīmredzami nepamatotām un ļaunprātīgām tiesvedībām ar pārrobežu ietekmi. Dalībvalstis var piemērot sodus tiem, kas ļaunprātīgi izmanto tiesu sistēmu savā labā. Turklāt prasītājam ir jāsedz augstās šādas tiesvedības izmaksas, kuras bieži tiek izmantotas kā ierocis žurnālistu iebiedēšanai. Tāpat jaunais likums paredz atsevišķu SLAPP lietu paātrinātu izskatīšanu, kā arī priekšlaicīgas atlaišanas iespēju, kas saīsinās ilgstošus un dārgus tiesvedības procesus un mazinās cietušo ciešanas.

“Autoritārisms var viegli aizstāt demokrātiju, ja mēs ļaujam meliem aizstāt patiesību. Nekur ES nevar būt vietas to cilvēku likumīgai vajāšanai, kuri ziņo par faktiem,” norādīja Adamovičs. "Tas nav mūsu centienu beigas, mēs turpināsim uzraudzīt likuma un pret SLAPP noteikumu īstenošanu dalībvalstīs ar nelokāmu apņemšanos, " viņa secināja.

Par vienošanos plenārsēdē balsos nākamā gada sākumā.

 

Piezīmes no redaktora

ETP grupa ir lielākā politiskā grupa Eiropas Parlamentā, kurā darbojas 178 deputāti no visām dalībvalstīm.

Cits saistītais saturs

Smart phone burst into flame
news
Lasīt vairāk
Protect journalists
news
Lasīt vairāk
Hate Speech on keyboard
news
Lasīt vairāk
Demonstrācija pret amnestiju Spānijā
news
Lasīt vairāk
Empty Blue Chemical Waste Drums Lying on an Abandoned Bank with a view on Smoking Exhaust Pipes of a Heavy Industrial Factory
news
Lasīt vairāk