committee

Žuvininkystė

Supaprastinta ir tvari žuvininkystė

Žuvininkystės politika turi būti suderinta su įvairiausiais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikį jūros aplinkos ir žuvų išteklių gyvybingumą, žvejų pragyvenimo šaltinius bei su žvejyba susijusių pramonės šakų bei pakrančių bendruomenių ateitį.

ELP frakcija apsaugojo Šiaurės jūros laivyno žvejų pragyvenimo šaltinius, pasisakydama už taisyklių sistemą, sudarančią sąlygas tvariai žvejybai Šiaurės jūroje. Dėjome daug pastangų, kad būtų nustatytos naujos taisyklės, kurios leistų supaprastinti žvejyboje naudojamas priemones, kad būtų galima jas pritaikyti prie kiekvienos žvejybos rūšies specialiųjų poreikių ir suteikti sektoriui lankstumo, siekiant jo pagrindinio tikslo – žvejybos išteklių tvarumo.

Kitas susijęs turinys