committee

Pescuit

Un pescuit simplificat și sustenabil

Politica în domeniul pescuitului trebuie să concilieze interesele unei game largi de părți interesate, menținând, în același timp, viabilitatea pe termen lung a mediului marin și a stocurilor de pește, precum și mijloacele de subzistență ale pescarilor și viitorul industriilor conexe pescuitului și al comunităților costiere.

Grupul PPE a protejat mijloacele de subzistență ale pescarilor din flota din nordul Europei prin sprijinirea unui cadru de norme care să permită pescuitul sustenabil în Marea Nordului. Ne-am luptat să introducem noi norme care simplifică metodele folosite de aceștia pentru a captura pește, adaptându-le, în același timp, la nevoile specifice ale fiecărei activități pescărești, asigurând flexibilitatea sectorului și respectând, în același timp, obiectivul său principal: sustenabilitatea resurselor pescărești.

Conținut conex