ES jūrų veiksmų planas - ekonominės katastrofos ir biologinės įvairovės nuosmukio receptas

07.07.2023

ES jūrų veiksmų planas - ekonominės katastrofos ir biologinės įvairovės nuosmukio receptas

Svarbus pranešimas
Šis dokumentas buvo išverstas automatiškai.
Rodyti originalią versiją

ES žuvininkystės sektorius pasirodė esąs strategiškai svarbus "Brexit", pandemijos ir karo Ukrainoje metu.

Anksčiau žvejai ėmėsi priemonių, kad apsaugotų biologinę įvairovę ir išvengtų peržvejojimo.

ES Komisija pasiūlė #Jūrų veiksmų planą su naujais apribojimais, įskaitant draudimą iki 2030 m. vykdyti dugninę žvejybą visose saugomose jūrų teritorijose.

Tačiau dugniniai traleriai sugauna ketvirtadalį ES sužvejojamų žuvų ir generuoja 38 proc. visų ES laivyno pajamų. Įvedus daugiau žvejybos draudimų būtų padaryta žala aplinkai ir kiltų pavojus mūsų darbo vietoms!

Kitas susijęs turinys