committee

Ribarstvo

Pojednostavnjeni i održivi ribolov

Klub zastupnika EPP-a želi zaštititi okoliš i istodobno pružati potporu ribarima, njihovoj egzistenciji i sigurnosti opskrbe hranom u Europi.

Sektor ribarstva EU-a pokazao je svoju stratešku važnost tijekom Brexita, pandemije bolesti COVID-19 i, najnovije, rata u Ukrajini. Ima ključnu ulogu u jamčenju sigurnosti opskrbe hranom, samodostatnosti u Europi i smanjenju rasipanja hrane.

Zalažemo se za savjetovanja s dionicima i sveobuhvatne procjene socioekonomskog učinka za sve mjere koje utječu na ribare i njihovu egzistenciju. Klub zastupnika EPP-a naglašava prilagodbu mjera specifičnim potrebama svakog područja ribarstva, uz poticanje fleksibilnosti u tom sektoru i zadržavanje njegova glavnog cilja: održivosti ribolovnih resursa.

A man in fishing gear stands on his trawler