committee

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Parama ūkininkams ir maisto apsauga

Be veiklos teisėkūros srityje, komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija ir Taryba bei kitomis ES institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, vykdo BŽŪP ir kitų svarbių klausimų, pavyzdžiui, maisto saugos, įgyvendinimo priežiūrą.

ELP frakcija siekia tvirtesnės ES žemės ūkio politikos, pasižyminčios tinkamu finansavimu ir naujais tvariais bei efektyviais metodais, kad būtų galima išsaugoti vietos maisto produktų gamybą Europos šeimos ūkiuose ir suteikti paramą jauniems ūkininkams, taip užtikrinant būsimą Europos maisto produktų gamybą.

Be to, parėmėme 600 000 ES bitininkų, ragindami imtis priemonių prieš medaus klastojimą ir taikyti aiškų bei moksliškai pagrįstą požiūrį, kad būtų galima reguliuoti leidimų naudoti įvairias chemines medžiagas, kurios gali turėti poveikį bičių sveikatai, išdavimą.

Kitas susijęs turinys