Euroopan unioni kohtaa suuria haasteita: työttömyys, muuttoliike ja kova globaali kilpailu, ja lisäksi eurooppalaisten epäusko politiikan kykyyn tarjota ratkaisuja. EPP-ryhmä haluaa luoda EU:lle menestyksekkään Euroopan tulevaisuuden uudistusohjelman, joka takaa, että EU voi vastata tuleviin haasteisiin. Kasvun ja työllisyyden lisäämistä on tuettava pyrkimyksillä palauttaa kansalaistensa luottamus. Eurooppa on arvojen ja ihmisarvon maanosa. Meidän on puolustettava sosiaalista malliamme maailmanlaajuisen kilpailun edessä, samalla kun vastaamme väestörakenteen tuomaan haasteeseen.

Talous, työpaikat & ympäristö

Me jatkamme sosiaalisen markkinatalouden edistämistä parhaana tapana luoda työpaikkoja ja innovaatioita, samalla kun säilytämme korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardimme. Meidän on saatettava päätökseen digitaaliset sisämarkkinat, kehitettävä uusia tapoja vähentää päästöjä sekä varmistaa kohtuuhintainen energia.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Oikeus- & sisäasiat

Meidän on parannettava turvallisuuttamme valvomalla rajojamme paremmin, samalla kun tarjoamme turvapaikan sitä tarvitseville ja varustaudumme paremmin kyberrikollisuuden torjumiseen. Oikeuttamme vapaaseen liikkuvuuteen on suojeltava, ja meidän on jatkettava terrorismia ehkäisevien toimien toimeenpanoa.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Budjetti, maatalous & aluetuet

EU:n talousarvion ei pitäisi perustua pelkästään kansallisiin maksuihin. Euroopan on pystyttävä rahoittamaan ensisijaiset tavoitteensa pitkällä aikavälillä ja lisäresurssien avulla. Maatalouspolitiikkamme tarvitsee riittävää rahoitusta ja uusia menetelmiä, jotta se olisi tehokasta ja kestävää.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Ulkoasiat

Meidän on vahvistettava kykyämme puhua yhdellä äänellä maailmanlaajuisella tasolla, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme: rauha ja turvallisuus, avoin ja monenvälinen kauppa sekä köyhyyden lievittäminen. Meidän on edelleen edistettävä ihmisoikeuksia ja demokratiaa suhteissamme kolmansiin maihin.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Ohjelmapaperit

KANNANOTTO 07.07.2021

EPP-ryhmän kannanotto: eurooppalainen hoivastrategia

Hoitoa ja hoivaa tarjotaan ja otetaan vastaan kaikkialla Euroopassa, ja se on lähellä monien e...

KANNANOTTO 15.03.2021

EPP-Ryhmän Kannanotto lapsen oikeuksiin

I. Johdanto “Unioni vaalii ja puolustaa arvojaan ja etujaan – – ja edistää osaltaan kansalaistensa suojelua. Se edistää...

KANNANOTTO 10.03.2021

EU:n ja Kiinan suhteet – kohti oikeudenmukaista ja vastavuoroista kumppanuutta

”Ennen periaatteita täytyy olla rohkeutta”. Kiinalainen sana...

KANNANOTTO 09.03.2021

Kristillisdemokratian tulevaisuus

Elämme globaalien kriisien aikaa. Pitkään jatkunut talouskriisi saa monet kyseenalaistamaan globalisaation. Ekologinen kriisi va...

KANNANOTTO 19.02.2019

EPP-ryhmän kannanotto kansainvälisestä kaupasta

EU on vapaan ja oikeudenmukaisen maailmankaupan edelläkävijä. Tämän osoittavat...

Sivun alkuun