Meidän kantamme

Euroopan unioni kohtaa suuria haasteita: työttömyys, muuttoliike ja kova globaali kilpailu, ja lisäksi eurooppalaisten epäusko politiikan kykyyn tarjota ratkaisuja. EPP-ryhmä haluaa luoda EU:lle menestyksekkään Euroopan tulevaisuuden uudistusohjelman, joka takaa, että EU voi vastata tuleviin haasteisiin. Kasvun ja työllisyyden lisäämistä on tuettava pyrkimyksillä palauttaa kansalaistensa luottamus. Eurooppa on arvojen ja ihmisarvon maanosa. Meidän on puolustettava sosiaalista malliamme maailmanlaajuisen kilpailun edessä, samalla kun vastaamme väestörakenteen tuomaan haasteeseen.

Talous, työpaikat & ympäristö

Me jatkamme sosiaalisen markkinatalouden edistämistä parhaana tapana luoda työpaikkoja ja innovaatioita, samalla kun säilytämme korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardimme. Meidän on saatettava päätökseen digitaaliset sisämarkkinat, kehitettävä uusia tapoja vähentää päästöjä sekä varmistaa kohtuuhintainen energia.

Oikeus- & sisäasiat

Meidän on parannettava turvallisuuttamme valvomalla rajojamme paremmin, samalla kun tarjoamme turvapaikan sitä tarvitseville ja varustaudumme paremmin kyberrikollisuuden torjumiseen. Oikeuttamme vapaaseen liikkuvuuteen on suojeltava, ja meidän on jatkettava terrorismia ehkäisevien toimien toimeenpanoa.

Budjetti, maatalous & aluetuet

EU:n talousarvion ei pitäisi perustua pelkästään kansallisiin maksuihin. Euroopan on pystyttävä rahoittamaan ensisijaiset tavoitteensa pitkällä aikavälillä ja lisäresurssien avulla. Maatalouspolitiikkamme tarvitsee riittävää rahoitusta ja uusia menetelmiä, jotta se olisi tehokasta ja kestävää.

Ulkoasiat

Meidän on vahvistettava kykyämme puhua yhdellä äänellä maailmanlaajuisella tasolla, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme: rauha ja turvallisuus, avoin ja monenvälinen kauppa sekä köyhyyden lievittäminen. Meidän on edelleen edistettävä ihmisoikeuksia ja demokratiaa suhteissamme kolmansiin maihin.

Ohjelmapaperit

Flags of Ukraine and the European Union
julkaisut 05.04.2022

PPE-ryhmän politiikkalinjaukset: välittömistä toimista meneillään olevan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Euroopan geopoliittinen tilanne muuttui dramaattisesti 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä aloitti ilman edeltävää provokaatiota ja perusteettomasti hyökkäyssodan Ukrainaan, mikä on kansainvälinen rikos. Ukraina on tähän mennessä osoittanut uskomatonta vastustus- ja sietokykyä ja estänyt Venäjää saavuttamasta alkuperäisiä sotatavoitteitaan. Euroopan unioni reagoi nopeasti ja päättäväisesti asettamalla ennennäkemättömiä pakotteita Venäjää ja sen avunantajaa Valko-Venäjää vastaan. Kaikki arviot viittaavat siihen, että sota tulee kestämään pitkään. Siksi kansainvälisen yhteisön on entisestään lisättävä Venäjän hallinnolle aiheuttamaansa vahinkoa, jotta se voi auttaa lopettamaan sodan mahdollisimman pian. Toimia koskevat tärkeimmät politiikkalinjaukset:   EU:n ja sen jäsenvaltioiden on toimitettava aseita ja autettava Ukrainaa puolustautumaan. EU:n olisi lisäksi hyödynnettävä Euroopan rauhanrahastoa ja kaikkia muita mahdollisia keinoja asetoimitusten auttamiseksi. Hyökkäyksiä pakeneville siviileille on perustettava turvallisia humanitaarisia käytäviä, joilla voidaan myös vahvistaa EU:n humanitaarisen avun verkostoja Ukrainassa (polttoaineet, elintarvikkeet, lääkkeet, generaattorit ja liikkuvat kampukset). Vastaavasti on avattava ”vihreitä käytäviä”, jotta Ukrainaan voidaan tuoda kaikki maataloustuotannon lisäämiseksi tarvittavat tuotteet (esim. torjunta-aineet ja lannoitteet) ja tuoda Ukrainasta pois kaikki maataloustuotteet, joita voidaan vielä viedä. Nyt on aika asettaa lisää pakotteita:   Venäläisen öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun tuonti on kiellettävä välittömästi kokonaisuudessaan ja Nord Stream 1 ja 2 -hankkeista on luovuttava täysin. Lisäksi on esitettävä suunnitelma, jolla jatketaan EU:n energian toimitusvarmuuden turvaamista lyhyellä aikavälillä. Öljy- ja hiilikauppaan osallistuvat venäläiset pankit olisi myös irrotettava SWIFT-järjestelmästä. Jäsenvaltioiden olisi kiellettävä pääsy kaikkiin EU:n satamiin aluksilta, joiden edellinen tai seuraava käyntisatama on Venäjällä. Infrastruktuuriamme ei saa käyttää sotakoneiston ruokkimiseen. Jäsenvaltioiden olisi karkotettava niissä olevat Venäjän suurlähettiläät Venäjän diplomaattisen läsnäolon minimoimiseksi. Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden on vastattava Venäjälle asetettuja pakotteita, jotta voidaan tukkia kaikki porsaanreiät, joiden avulla Putin voi käyttää Lukašenkan apua pakotteiden (esimerkiksi pankeille ja öljytuotteiden viennille asetettujen pakotteiden) kiertämiseen. Otetaan käyttöön toissijaisia pakotteita kaikille, jotka auttavat Venäjän ja Valko-Venäjän hallintoja kiertämään pakotteita. Jotkin valtiot ovat päättäneet tukea Putinin hallintoa ja hyökkäystä tai pidättyä tuomitsemasta niitä, ja tästä on koiduttava seurauksia. Pakotteet poistetaan vasta, kun miehitysjoukkojen viimeinen sotilas poistuu Ukrainan alueelta Ukrainan perustuslaillisen hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ukrainan ehdokasvaltion asema: Ukraina jätti virallisen EU-jäsenyyshakemuksen 28. helmikuuta 2022, ja Eurooppa-neuvosto antoi 10. ja 11. maaliskuuta päätelmän, jossa todettiin, että Ukraina kuuluu eurooppalaiseen perheeseemme. EU:n toimielinten olisi nyt pyrittävä toteuttamaan lupauksensa myöntää Ukrainalle ehdokasvaltion asema viipymättä, jotta voidaan myös välttää, etteivät Ukrainan ja sen kansalaisten oikeutetut toiveet joudu niiden tällä hetkellä kohtaamien vihamielisten vaatimusten uhriksi. Toimielinten olisi lisäksi pyrittävä nopeuttamaan Ukrainan yhdentymistä EU:n sisämarkkinoihin ”kaikki paitsi toimielimet” -mallin ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti. Perustetaan Marshall-suunnitelman kaltainen rahasto Ukrainan jälleenrakentamiseksi sodan jälkeen. Tällä viestillä annetaan toivoa ukrainalaisille. Rahaston olisi oltava avokätinen ja sitä olisi rahoitettava EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimesta, avunantajien maksuosuuksista ja Venäjän sotakorvauksilla, mukaan lukien Venäjän varat, jotka on takavarikoitu kansainvälisen oikeuden mukaisten pakotteiden seurauksena. Kutsutaan Putinia ja Lukašenkaa sotarikollisiksi. Vaadimme kansainvälisen oikeuden mukaista oikeudenkäyntiä, jotta kaikki teot, jotka määritellään laissa sotarikoksiksi, tutkitaan ja niistä nostetaan syyte. Putinin jälkeinen Venäjä: Meidän on tehtävä yhteistyötä Venäjän kansan kanssa ja osoitettava, että EU on valmis auttamaan tulevaa demokraattista Venäjää. Putinin sortotoimien lisäksi myös länsimaiden pakotteiden vaikutukset vaikeuttavat tällä hetkellä Venäjän opposition toiminnan jatkamista. Venäjän opposition on tiedettävä, että olemme valmiita kutsumaan demokraattisen ja vastuullisen Venäjän takaisin kansakuntien yhteisöön.   ...

julkaisut 10.02.2022

EPP-ryhmän Afrikka-kannanotto

Molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus Afrikka on nyt ja jatkossa EU:n keskeinen kumppani. Naapurimantereina meitä sitoo yhteinen his...

julkaisut 07.07.2021

EPP-ryhmän kannanotto: eurooppalainen hoivastrategia

Hoitoa ja hoivaa tarjotaan ja otetaan vastaan kaikkialla Euroopassa, ja se on lähellä monien e...

julkaisut 20.05.2021

EPP-ryhmän sosiaalipoliittinen kannanotto

Tapa, jolla teemme työtä, ei tule pysymään samana. Teknologinen vallankumous, jota parhaillaan todistamme, johtaa enn...