Meidän kantamme

Euroopan unioni kohtaa suuria haasteita: työttömyys, muuttoliike ja kova globaali kilpailu, ja lisäksi eurooppalaisten epäusko politiikan kykyyn tarjota ratkaisuja. EPP-ryhmä haluaa luoda EU:lle menestyksekkään Euroopan tulevaisuuden uudistusohjelman, joka takaa, että EU voi vastata tuleviin haasteisiin. Kasvun ja työllisyyden lisäämistä on tuettava pyrkimyksillä palauttaa kansalaistensa luottamus. Eurooppa on arvojen ja ihmisarvon maanosa. Meidän on puolustettava sosiaalista malliamme maailmanlaajuisen kilpailun edessä, samalla kun vastaamme väestörakenteen tuomaan haasteeseen.

Talous, työpaikat & ympäristö

Me jatkamme sosiaalisen markkinatalouden edistämistä parhaana tapana luoda työpaikkoja ja innovaatioita, samalla kun säilytämme korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardimme. Meidän on saatettava päätökseen digitaaliset sisämarkkinat, kehitettävä uusia tapoja vähentää päästöjä sekä varmistaa kohtuuhintainen energia.

Oikeus- & sisäasiat

Meidän on parannettava turvallisuuttamme valvomalla rajojamme paremmin, samalla kun tarjoamme turvapaikan sitä tarvitseville ja varustaudumme paremmin kyberrikollisuuden torjumiseen. Oikeuttamme vapaaseen liikkuvuuteen on suojeltava, ja meidän on jatkettava terrorismia ehkäisevien toimien toimeenpanoa.

Budjetti, maatalous & aluetuet

EU:n talousarvion ei pitäisi perustua pelkästään kansallisiin maksuihin. Euroopan on pystyttävä rahoittamaan ensisijaiset tavoitteensa pitkällä aikavälillä ja lisäresurssien avulla. Maatalouspolitiikkamme tarvitsee riittävää rahoitusta ja uusia menetelmiä, jotta se olisi tehokasta ja kestävää.

Ulkoasiat

Meidän on vahvistettava kykyämme puhua yhdellä äänellä maailmanlaajuisella tasolla, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme: rauha ja turvallisuus, avoin ja monenvälinen kauppa sekä köyhyyden lievittäminen. Meidän on edelleen edistettävä ihmisoikeuksia ja demokratiaa suhteissamme kolmansiin maihin.

Ohjelmapaperit

julkaisut 10.02.2022

EPP-ryhmän Afrikka-kannanotto

Molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus Afrikka on nyt ja jatkossa EU:n keskeinen kumppani. Naapurimantereina meitä sitoo yhteinen his...

julkaisut 07.07.2021

EPP-ryhmän kannanotto: eurooppalainen hoivastrategia

Hoitoa ja hoivaa tarjotaan ja otetaan vastaan kaikkialla Euroopassa, ja se on lähellä monien e...

julkaisut 20.05.2021

EPP-ryhmän sosiaalipoliittinen kannanotto

Tapa, jolla teemme työtä, ei tule pysymään samana. Teknologinen vallankumous, jota parhaillaan todistamme, johtaa enn...