Euroopan unioni kohtaa suuria haasteita: työttömyys, muuttoliike ja kova globaali kilpailu, ja lisäksi eurooppalaisten epäusko politiikan kykyyn tarjota ratkaisuja. EPP-ryhmä haluaa luoda EU:lle menestyksekkään Euroopan tulevaisuuden uudistusohjelman, joka takaa, että EU voi vastata tuleviin haasteisiin. Kasvun ja työllisyyden lisäämistä on tuettava pyrkimyksillä palauttaa kansalaistensa luottamus. Eurooppa on arvojen ja ihmisarvon maanosa. Meidän on puolustettava sosiaalista malliamme maailmanlaajuisen kilpailun edessä, samalla kun vastaamme väestörakenteen tuomaan haasteeseen.

Talous, työpaikat & ympäristö

Me jatkamme sosiaalisen markkinatalouden edistämistä parhaana tapana luoda työpaikkoja ja innovaatioita, samalla kun säilytämme korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardimme. Meidän on saatettava päätökseen digitaaliset sisämarkkinat, kehitettävä uusia tapoja vähentää päästöjä sekä varmistaa kohtuuhintainen energia.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Oikeus- & sisäasiat

Meidän on parannettava turvallisuuttamme valvomalla rajojamme paremmin, samalla kun tarjoamme turvapaikan sitä tarvitseville ja varustaudumme paremmin kyberrikollisuuden torjumiseen. Oikeuttamme vapaaseen liikkuvuuteen on suojeltava, ja meidän on jatkettava terrorismia ehkäisevien toimien toimeenpanoa.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Budjetti, maatalous & aluetuet

EU:n talousarvion ei pitäisi perustua pelkästään kansallisiin maksuihin. Euroopan on pystyttävä rahoittamaan ensisijaiset tavoitteensa pitkällä aikavälillä ja lisäresurssien avulla. Maatalouspolitiikkamme tarvitsee riittävää rahoitusta ja uusia menetelmiä, jotta se olisi tehokasta ja kestävää.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Ulkoasiat

Meidän on vahvistettava kykyämme puhua yhdellä äänellä maailmanlaajuisella tasolla, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme: rauha ja turvallisuus, avoin ja monenvälinen kauppa sekä köyhyyden lievittäminen. Meidän on edelleen edistettävä ihmisoikeuksia ja demokratiaa suhteissamme kolmansiin maihin.

LUE LISÄÄ

Näin me sen teemme

Ohjelmapaperit

KANNANOTTO 19.02.2019

EPP-ryhmän kannanotto kansainvälisestä kaupasta

EU on vapaan ja oikeudenmukaisen maailmankaupan edelläkävijä. Tämän osoittavat...

KANNANOTTO 16.10.2018

Asetamme etusijalle ihmisten turvallisuuden

Eurooppalaisten on tunnettava olevansa turvassa Maailmamme on muutosten kourissa. Vanhat liittolaiset ottavat...

KANNANOTTO 24.04.2018

EU voi auttaa voittamaan syövän: 20 vuoden kuluttua kukaan ei enää kuole syöpään

Syöpä on yksi suurimmista haasteista...

KANNANOTTO 18.04.2018

Innovoidaan Eurooppa! Me tuomme kansalaiset innovaation ytimeen

Euroopan on aika herätä Siinä missä 80- ja 90-luvuilla...

KANNANOTTO 01.03.2018

Yhteinen euromme: vakaa, taloutta vauhdittava ja toimiva

Unionin kansalaiset odottavat ja vaativat oikeutetusti, että euro tekee, mitä sen...

Sivun alkuun