Me tuomme yhteen jokaisesta jäsenmaasta valitut keskusta-oikeistolaiset poliitikot. Nämä kustakin maasta valitut mepit muodostavat kansalliset delegaatiot, jotka istuvat poliittisessa ryhmässämme. Sinun delegaatiosi tuo oman kansallisen näkokulmansa EPP-ryhmän yhdessä tekemiin valintoihin ja politiikkaan.

Kuinka me työskentelemme

Ryhmä kokoontuu ennen jokaista täysistuntoa sopimaan linjastaan ja äänestyskäyttäytymisestään jokaisessa Euroopan parlamentin esityslistan kohdassa. Sitä kuitenkin on edeltänyt paljon valmistelevaa työtä valiokunnissa ja delegaatioissa, jossa on monet näkökohdat huomioon ottaen määritelty ihanteelliset politiikkalinjaukset. Jotta varmistetaan, että politiikkamme on koherenttia, tapahtuu valmistelutyö neljässä työryhmässä, joista jokainen kattaa useita valiokuntia. Valitsemasi mepit istuvat yhdessä tai useammassa näistä työryhmistä. Monella on myös asema ryhmän hallinnossa.

LUE LISÄÄ TYÖSKENTELYSTÄMME

Mihin me uskomme

Economy, jobs & environment working group image

Oikeus- & sisäasiat

Legal & home affairs working group image

Talous, työpaikat & ympäristö

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budjetti, maatalous & aluetuet

Mitä me teemme