EU-maiden kanssa

Sinä valitset meppisi paikallisesti edustamaan aluettasi ja kansallista puoluettasi Euroopan tasolla. Jäsenet kustakin EU-maasta tulevat yhteen samanmielisissä poliittisissa ryhmissään omien maittensa delegaatioiden kautta (kansalliset delegaatiot). Kunkin delegaation johtaja edustaa ryhmässä kansallista puoluettaan tai oma delegaatiotaan silloin kun delegaatio koostuu useammista kansallisista puolueista.

Karttaan kiinnitetty neula

Representing you in the European Parliament

Mepit edustavat sinua Euroopan tasolla myös istumalla Euroopan parlamentin valiokunnissa yhdessä muitten maittan edustajien kanssa.

Täällä, kuten myös täysistunnossa, he äänestävät toteuttaakseen keskusta-oikeistolaista politiikkaa, josta on sovittu ryhmässämme ja poliittisessa ohjelmassamme.

EPP-ryhmä oli ensimmäinen, joka perusti rakenteen, jonka avulla voidaan rakentaa vahvat suhteet kansallisissa parlamenteissa edustettujen EPP-puolueitten kanssa.

Me uskomme, että poliittinen keskustelu kansallisten parlamenttien ryhmien kanssa auttaa meitä auttamaan EU:ia vastaamaan paremmin kansalaistensa tarpeisiin. Sen lisäksi se myös vahvistaa tavoitteittemme ja aloitteittemme legitimiteettia Euroopan parlamentissa.

Työskentelemällä yhdessä me säädämme parempia lakeja EU:lle, lyhennämme välimatkaa kansalaisiimme ja lopulta vahvistamme Euroopan demokratiaa.

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Oikeus- & sisäasiat

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME