Ulkoasiat

Katse Euroopan ulkopuolelle

Ulkopolitiikan työryhmämme vaikuttaa Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Se laatii raportteja unionin varojen käytöstä ja tukee parlamenttia sen tehdessä päätöksiä kansainvälisistä sopimuksista. Se on toiminut tiennäyttäjänä EU:n pyrkiessä turvaamaan ulkorajansa ja kannattanut ja edistänyt toimillaan aktiivisesti Euroopan puolustusunionin luomista ja viisumipakon poistamista. Myös Länsi-Balkan on meille painopistealue. Haluamme tuoda alueen EU:n piiriin kannustamalla sen maita uudistuksiin oikeusvaltion varmistamiseksi, korruption torjumiseksi ja oikeusjärjestelmän riippumattomuuden takaamiseksi.

Puheenjohtaja

Tämän työryhmän valiokunnat

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet politiikanteon keskiössä Euroopan unioni on sitoutunut edistämään ulkosuhteissaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia...

Kansainvälinen kauppa

Kauppapolitiikkaa hyvällä omallatunnolla Lissabonin sopimuksella nostettiin Euroopan parlamentti avainasemaan EU:n kauppapolitiikan...

Kehitys

EU:n kehitysapuun vaikuttaminen Käytännössä valiokunta päättää EU:n kehitysavun määrärahoista ja valvoo...

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Vakauden ylläpitäminen EU:n naapurimaissa Käytännön tasolla alivaliokunta avustaa...

Ulkoasiat

Entistä vahvemmat suhteet kolmansiin maihin Valiokunta perehtyy tarkoin ihmisoikeuskysymyksiin kolmansissa maissa ja vaikuttaa siihen, miten virastot ja...

Ulkomainen sekaantuminen kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvä disinformaatio (INGE 2)

Ulkomaisen sekaantumisen ja disinformaation torjunta Valeuutiset ja propagandakampanjat voivat horjuttaa EU:n demokratiaa. Disinformaatiokampanjat ovat uhka kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuudelle. EPP-ryhmä katsoo, että EU:n on vahvistettava omia valmiuksiaan havaita, paljastaa ja torjua disinformaatiota. Tähän tarvitaan rahaa ja riittävästi henkilöresursseja sekä parempaa koordinointia ja yhteistyötä EU:ssa ja sen ulkopuolella. Ulkomaista sekaantumista ja disinformaatiota käsittelevällä erityisvaliokunnalla on monia tavoitteita ja tehtäviä. Erityisvaliokunta aikoo analysoida tutkimuksia, joiden mukaan keskeisiä vaalisääntöjä on rikottu tai kierretty, ja selvittää kampanjarahoitusta. Erityisvaliokunta keskittyy EU:n tason koordinoituun toimintaan hybridiuhkien torjumiseksi. Tällaisia ovat muun muassa kyberhyökkäykset sotilaallisiin ja ei-sotilaallisiin kohteisiin, lainsäätäjiin, virkamiehiin, toimittajiin, puolueisiin ja ehdokkaisiin kohdistuvat hakkerointi- ja vuoto-operaatiot sekä kybervakoilu yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien ja kansalaisten arkaluonteisten tietojen varastamiseksi. Ulkomaista sekaantumista ja valeuutisia on erittäin tärkeää torjua ennakolta, koska toimiva demokratia edellyttää, että ihmiset tekevät tietoon perustuvia päätöksiä. EPP-ryhmä haluaa ehdottomasti osallistua aktiivisesti tämän työn edistämiseen, kuten se on tehnyt tähänkin asti. ...

Siihen liittyvä tehtävä

Ulkoasiat

Related Position Papers

julkaisut 10.03.2021

EU:n ja Kiinan suhteet – kohti oikeudenmukaista ja vastavuoroista kumppanuutta

”Ennen periaatteita täytyy olla rohkeutta”. Kiinalainen sana...

julkaisut 02.10.2015

Energiaturvallisuuden ulkoinen ulottuvuus

TAVOITTEET Tavoitteemme on parantaa ulkoisen energian toimitusvarmuutta Euroopan unionissa. 53 prosenttia...

julkaisut 28.04.2015

EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

Radikalisoitumisen estäminen ja radikalismista luopumisen edistäminen Yksi strategiamme...

julkaisut 23.02.2015

EU:n vastaus Ukrainan kriisiin

Ukrainan kansa kannatti selkeästi ja päättäväisesti rauhaa, vakautta sekä Eurooppa-mielistä ja...

Yhteystiedot

  • Juan SALAFRANCA
  • Apulaispääsihteeri ja johtaja – ulkoasiat – valiokunnat, poliittinen neuvonantaja – Keski-Amerikan-, Andien yhteisö-, Mercosur-, Meksikon-, Chilen- ja EuroLat-valtuuskunnat
  • +32 2 2846355