Talous, työpaikat & ympäristö

Todellinen muutos eurooppalaisten arkeen

Talous-, työ- ja ympäristöasioiden työryhmä käsittelee eräitä hyvin laaja-alaisia kysymyksiä: EU:n talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta, eurosta ja rahoitusvakaudesta energiahuoltoon ja -turvallisuuteen, ilmastopolitiikkaan, ympäristönsuojeluun ja ilmanlaatuun. Digitaaliset yhteismarkkinat, televiestintä, tutkimus ja kehitys, pk-yritysten tukeminen, EU:n sosiaalinen pilari sekä elintarviketurvallisuus kuuluvat myös tämän työryhmän toimivaltaan.

Olemme aina olleet muutoksen liikkeellepaneva voima, joka on saavuttanut merkittäviä tuloksia monilla eri alueilla. Poistimme verkkovierailumaksut EU:n sisällä. Saimme liikkeelle lähes 200 miljardia euroa yksityisiä investointeja Eurooppaan ja olemme luoneet yli 300 000 työpaikkaa Euroopan strategisen investointirahaston (EFSI) kautta. Ja me ajoimme voimakkaasti Euroopan puolustusliiton perustamista, jolla varmistettiin 500 miljoonan euron EU-rahoitus yhteiseen T&K-puolustustutkimukseen.

Tulevaisuuden tavoitteemme ovat niin ikään laajoja ja merkittäviä: euroalueen uudistaminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääminen tulevassa Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmassa sekä teollisuuden puolustusohjelman vahvistaminen.

Puheenjohtaja

Esther de LANGE

Tämän työryhmän valiokunnat

Covid-19-pandemiasta saadut kokemukset ja suositukset tulevaisuutta varten

Covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia ja suosituksia tulevaisuutta...

Liikenne ja matkailu

Lisää investointeja ja vähemmän saasteita Liikenne- ja matkailuvaliokunnan tärkeimpänä tehtävänä...

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

Tehokkaasti toimivat sisämarkkinat Valiokunta koordinoi sisämarkkinoihin ja tulliliittoon liittyvää...

Talous- ja raha-asiat

Lisää työpaikkoja kasvua edistämällä Valiokunta pyrkii lisäämään kasvua ja luomaan näin...

Teollisuus, tutkimus ja energia

Euroopan valmistautuminen seuraavaan innovaatioaaltoon Valiokunta on vastuussa myös tutkimuspolitiikasta, johon kuuluu...

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Nuorten työllisyyden, osallistumisen ja liikkuvuuden edistäminen Valiokunnan käsittelemiä aiheita ovat muun muassa...

FISC

Veroasiat

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) alaisuuteen perustetun veroasioita käsittelevän alivaliokunnan (FISC) työsarkaan kuuluvat kaikki verotukseen liittyvät kys...

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kohti kestävää Eurooppaa Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen...

Siihen liittyvä tehtävä

Talous, työpaikat & ympäristö

Related Position Papers

julkaisut 07.07.2021

EPP-ryhmän kannanotto: eurooppalainen hoivastrategia

Hoitoa ja hoivaa tarjotaan ja otetaan vastaan kaikkialla Euroopassa, ja se on lähellä monien e...

julkaisut 20.05.2021

EPP-ryhmän sosiaalipoliittinen kannanotto

Tapa, jolla teemme työtä, ei tule pysymään samana. Teknologinen vallankumous, jota parhaillaan todistamme, johtaa enn...

julkaisut 19.05.2021

EPP-Ryhmän kannanotto liikennemuodoista

1. Autoteollisuus Autoteollisuus on yhdessä historiansa suurimmista käännekohdista sopeutuessaan digitaaliseen ja il...

julkaisut 24.04.2018

EU voi auttaa voittamaan syövän: 20 vuoden kuluttua kukaan ei enää kuole syöpään

Syöpä on yksi suurimmista haasteista...

Yhteystiedot