Puheenjohtajistomme koostuu puheenjohtajasta ja kymmenestä varapuheenjohtajasta. Se johtaa ryhmäämme täysistunnoissa ja edustaa ryhmää ulkoisesti.

Puheenjohtaja

"Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä tämän päivän Euroopassa, jotta säilytämme mahdollisuutemme huomisen maailmassa. EU on meidän henkivakuutuksemme yhä globaalimmassa maailmassa. Näinä vaikeina aikoina haluan varmistaa, että EPP-ryhmä on kantava voima, kun puolustamme eurooppalaista elämäntapaamme.”

Varapuheenjohtajat