Puheenjohtajistomme

Puheenjohtajistomme koostuu puheenjohtajasta ja kymmenestä varapuheenjohtajasta. Se johtaa ryhmäämme täysistunnoissa ja edustaa ryhmää ulkoisesti.

Manfred Weber, EPP-ryhmän puheenjohtaja

Puheenjohtaja

"Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä tämän päivän Euroopassa, jotta säilytämme mahdollisuutemme huomisen maailmassa. EU on meidän henkivakuutuksemme yhä globaalimmassa maailmassa. Näinä vaikeina aikoina haluan varmistaa, että EPP-ryhmä on kantava voima, kun puolustamme eurooppalaista elämäntapaamme.”

Varapuheenjohtajat

Arnaud DANJEAN
Esther de LANGE
Dolors MONTSERRAT
Siegfried MUREŞAN
Jan OLBRYCHT
Paulo RANGEL
Željana ZOVKO