Puheenjohtajistomme koostuu puheenjohtajasta ja kymmenestä varapuheenjohtajasta. Se johtaa ryhmäämme täysistunnoissa ja edustaa ryhmää ulkoisesti.

Puheenjohtaja

"Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä tämän päivän Euroopassa, jotta säilytämme mahdollisuutemme huomisen maailmassa. EU on meidän henkivakuutuksemme yhä globaalimmassa maailmassa. Näinä vaikeina aikoina haluan varmistaa, että EPP-ryhmä on kantava voima, kun puolustamme eurooppalaista elämäntapaamme.”

Varapuheenjohtajat

Arnaud DANJEAN
Arnaud DANJEAN

Varapuheenjohtaja - EPP-ryhmän puheenjohtajisto

Lisätietoa
Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Varapuheenjohtaja - EPP-ryhmän puheenjohtajisto

Lisätietoa
Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Varapuheenjohtaja - EPP-ryhmän puheenjohtajisto

Lisätietoa
Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Varapuheenjohtaja - EPP-ryhmän puheenjohtajisto

Lisätietoa
Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Varapuheenjohtaja - EPP-ryhmän puheenjohtajisto

Lisätietoa
Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Varapuheenjohtaja - EPP-ryhmän puheenjohtajisto

Lisätietoa
Dubravka ŠUICA
Dubravka ŠUICA

Varapuheenjohtaja - EPP-ryhmän puheenjohtajisto

Lisätietoa