Euroopa transpordivõrgustik ei suuda liiklust maanteelt raudteele üle viia

18.12.2023 23:53

Euroopa transpordivõrgustik ei suuda liiklust maanteelt raudteele üle viia

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Kärbitud käsi, mis moodustab ringi raudteesilla ees

Täna õhtul jõudsid Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid lõplikule kokkuleppele üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) määruse läbivaatamise osas.

"Kokkulepe tähistab teatavat edasiminekut ELi transpordisüsteemi integreeritumaks muutmise suunas. Siiski ei vasta see meie ootustele ja tekitab muret liikmesriikide tegeliku pühendumuse üle luua toimiv Euroopa transpordivõrk," ütles Euroopa Parlamendi PPE fraktsiooni liige Barbara Thaler, kes on Euroopa Parlamendi TEN-T määruse üle peetavate läbirääkimiste eest vastutav ametnik.

Eeldades ambitsioonikamat tulemust, eriti raudteetranspordi osas, on EPP fraktsioon pettunud nõukogu nõudmises tuumikvõrgu miinimumnõuete ja kaubarongide läbisõidu sageduse osas, mis on mitu korda väiksem kui võimalik.

"Riiklikud prioriteedid seavad ohtu ühised Euroopa eesmärgid, mis takistavad ambitsioonika raudteevisiooni saavutamist. Kaubarongidele kehtestatud ebapraktilisus tekitab veelgi suuremat ebavõrdsust raudtee ja teiste transpordiliikide vahel. See on vastuolus ELi kohustusega suunata liiklus maanteelt raudteele," rõhutas Thaler.

Positiivne on see, et piiriüleseid projekte käsitlevad sätted on rangemad. Euroopa Komisjonil on nüüd volitused kooskõlastada asjaomaste liikmesriikide vahel. See hõlbustab transpordikoridoride valmimist. Lisaks on veelgi tugevdatud riiklike transpordikavade ja TEN-T kavade kooskõlastamist. See hõlbustab Euroopa võrgustiku valmimist kõigi hüvanguks.

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad kokkuleppe veel ametlikult kinnitama. Fraktsioon PPE toetab seda kompromissi, sest see oli parim, mida oli võimalik saavutada pärast peaaegu kaks aastat kestnud raskeid läbirääkimisi.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave