Uued paindlikud eeskirjad turismibusside juhtidele

29.01.2024 19:27

Uued paindlikud eeskirjad turismibusside juhtidele

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Valge buss üle Alpide

Täna õhtul lõpetasid Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon edukalt läbirääkimised juhuvedude sõidu- ja puhkeaegade muudetud eeskirjade üle. Kokkuleppega kehtestatakse paindlikkus, et parandada juhtide ja reisijate kogemusi, säilitades samal ajal liiklusohutusstandardid.

"Inimeste vedu erineb kaubaveost. Turistide juhuvedusid iseloomustavad hooajalisus ja muutuvad asjaolud. Me muudame nüüd sõidu- ja puhkeaja eeskirju paindlikumaks, et need teeniksid paremini nii juhtide kui ka reisijate vajadusi ning tagaksid ausa konkurentsi ja ohutuse kõigile," ütles Euroopa Parlamendi liige Henna Virkkunen, kes oli uute eeskirjade üle peetavate läbirääkimiste eestvedaja Euroopa Parlamendis.

EPP fraktsiooni jaoks oli eriti oluline kohandada eeskirju vastavalt juhuslike reisijateveoteenuste erivajadustele. Virkkunen tervitab eelkõige kohustusliku 45-minutilise vaheaja jagamist kaheks paindlikuks vähemalt 15-minutiliseks vaheajaks. Teine parandus on võimalus lükata nädalast puhkeaega edasi kuni 12 päeva siseriiklike reiside puhul, mis praegu on võimalik ainult rahvusvaheliste reiside puhul. Fraktsioon PPE toetas seda muudatust, kuna see aitab kaasa ühtse turu nõuetekohasele toimimisele ja ausale konkurentsile.

Lisaks rõhutab uus seadus kriitilist vajadust digitaliseerimise järele, et lahendada sektori probleeme ja tõhustada reiside järelevalvet. "Tänane kokkulepe on samm tasakaalustatud reguleeriva raamistiku suunas, mis seab prioriteediks juhuslike bussiteenuste erivajadused, samuti ohutuse ja ausa konkurentsi, võttes arvesse digitaliseerimise muutvat jõudu," lõpetab Virkkunen.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave