ELi riigid vajavad tõhusaid ja usaldusväärseid võlaeeskirju

11.12.2023 12:01

ELi riigid vajavad tõhusaid ja usaldusväärseid võlaeeskirju

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Ärimees kõnnib trossil euro poole

"Kuna praegune üldine päästeklausel lõpeb 31. detsembril, on oluline, et meie uued maksueeskirjad oleksid kiiresti selgeks tehtud. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament võtab nüüd oma vastutuse. Me leidsime hea tasakaalu ülemäärase riigivõla vähendamise ja vajalike investeeringute jaoks vajaliku ruumi loomise vahel," ütles Euroopa Parlamendi liige Esther de Lange, kes on stabiilsuse ja kasvu pakti reformi peamine läbirääkija, mille üle parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon täna hääletab.

Reformiga kujundatakse ümber Euroopa eelarve-eeskirjad, mis on terve majanduse ja Euroopa rahaliidu aluseks.

"EPP fraktsioon on nõudnud usaldusväärset majanduse juhtimise raamistikku, mis põhineb usaldusväärsetel eeskirjadel, nende järgimisel ja jõustamisel. Uus majanduse juhtimine on rohkem riigipõhine, kuid ELi raamistikus. Näiteks õnnestus meil kehtestada konkreetne arv, milleks on nõutav iga-aastane võla vähendamine 1 protsendi võrra SKPst kõrge võlakoormusega liikmesriikide puhul. Samuti lisasime konkreetse arvu selle kohta, kui palju liikmesriikidel on lubatud oma netokulutuste kavast kõrvale kalduda. Sellised konkreetsed kaitsemeetmed aitavad tagada võla jätkusuutlikkuse ja ELi ühise lähenemisviisi, võttes samas arvesse liikmesriikide erinevat lähtepositsiooni," selgitas De Lange.

"Euroopa Parlamendi ettepanekus on ka ruumi vajalikeks strateegilisteks investeeringuteks, kuna see on nii üldiselt vastutsükliline* kui ka pöörates erilist tähelepanu nendele investeeringutele raporti konkreetsetes osades. See ruum on siiski ette nähtud, järgides samal ajal võla jätkusuutlikkuse üldeesmärki. Jätkuvalt on oluline usaldusväärne rahandus ja jätkusuutlik võlatase, eriti arvestades avaliku sektori laenukulude hiljutist tõusu," ütles ta lõpetuseks.

*Antitsükliline poliitika jahutab majandust tõusu ajal ja stimuleerib seda languse ajal.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave