Uued võlaeeskirjad on suurepärased, kuid ainult siis, kui neid tõsiselt rakendatakse

23.04.2024 9:34

Uued võlaeeskirjad on suurepärased, kuid ainult siis, kui neid tõsiselt rakendatakse

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Ärimees kõnnib trossil euro poole

Selged eeskirjad, selge jõustamine ja mõistlik tasakaal ülemäärase võla vähendamise ja investeeringute võimaldamise vahel: see oli ERP fraktsiooni kompass ELi liikmesriikide uute eelarve-eeskirjade kujundamisel.

"See reform on nii uus algus kui ka tagasipöördumine eelarvepoliitilise vastutuse juurde. Vanadel eelarve-eeskirjadel oli palju puudusi ja lünki ning nende jõustamine oli peaaegu olematu. Uus raamistik on ELi majandus- ja rahaliidu kindel alus. Edaspidi on eeskirjad lihtsamad ja prognoositavamad," selgitas Euroopa Parlamendi liige Markus Ferber, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni majandus- ja rahandusküsimuste eestkõneleja, enne aprilli täiskogu istungil toimuvat hääletust.

Majanduse juhtimine saab olema rohkem riigipõhine, kuid ELi raamistikus. "Meil on näiteks õnnestunud panna konkreetselt paika, kui suurtes võlgades olevate liikmesriikide võla iga-aastane vähendamine on 1 protsent võlast SKTsse. Samuti lisasime konkreetse arvu maksimaalse kõrvalekalde kohta, mida liikmesriikidel on lubatud teha oma netokulutuste kavast. Sellised kindlad kaitsemeetmed aitavad tagada võla jätkusuutlikkuse ja ELi ühise lähenemisviisi, võttes samal ajal arvesse liikmesriikide erinevat lähtepositsiooni," selgitas Ferber.

"Kuid kas uus raamistik läheb tõesti paremini kui vana, sõltub komisjoni tahtest. Institutsioon peab järgima ranget jõustamispoliitikat ja tagama, et eelarve konsolideerimine ei jääks tagantjärele. Kui komisjon rakendab sama "laissez-faire" strateegiat nagu vanade eeskirjade puhul, oleme hukule määratud. Jätkuvalt on oluline, et rahanduse usaldusväärsus ja jätkusuutlik võlatase oleks tagatud, eriti kui võtta arvesse avaliku sektori laenukulude hiljutist tõusu," ütles Ferber lõpetuseks.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave