Investeerida rohkem ELi konkurentsivõimesse

07.02.2024 6:45

Investeerida rohkem ELi konkurentsivõimesse

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Naisinsener seisab tuuleturbiini peal.

Kolmapäeva hommikul saavutatud kokkulepe ELi uue 1,5 miljardi euro suuruse konkurentsivõime vahendi, Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvormi (STEP) kohta on teretulnud, kuid platvorm vajab palju rohkem investeeringuid, et tagada selle suurem mõju tulevikus, hoiatasid juhtivad EPP fraktsiooni liikmed Christian Ehler ja José Manuel Fernandes.

STEPi eesmärk on pakkuda ELi lisarahastamist kriitilistele tehnoloogiaprojektidele paljudes sektorites, sealhulgas taastuvenergia-, digitaal- ja farmaatsiatööstuses.

"STEPi abil saab Euroopa investeerida keskkonnahoidlikuks ja digitaalseks üleminekuks vajalikesse tehnoloogiatesse strateegilisemalt. STEP pakub investoritele ja ettevõtjatele võimaluse täiendada Euroopa tööstuspoliitikat sihtotstarbelise rahastamisega, eelkõige projektidele ja tehnoloogiatele, mida on vaja keskkonnahoidlikuks üleminekuks, nagu eile jõuti järeldusele Net-Zero tööstuse seaduse alusel - mis on parlamendi peamine prioriteet. Kuigi Euroopa Parlament on toetanud rahaliselt palju tugevamat ja sihipärasemat määrust, oleme taganud hea tasakaalu uute investeerimisprioriteetide ning ühtekuuluvuseesmärkide ja fondide kaitse vahel. Meil on väga kahju, et liikmesriigid on kärpinud meie ELi teadusprogrammi "Horisont Euroopa" eelarvet. See kahjustab ELi ülemaailmset tehnoloogilist juhtpositsiooni," ütles Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni juhtiv läbirääkija Christian Ehler.

Kvaliteetsetele projektidele, mis vastavad STEPi eesmärkidele, antakse spetsiaalne "suveräänsuse pitser", mis on omamoodi ELi kvaliteedimärk, et suurendada nende nähtavust ja atraktiivsust investeeringute jaoks.

"EL peab kiiresti tugevdama oma konkurentsivõimet ja strateegilist autonoomiat. Me peame investeerima uuenduslikesse tehnoloogiatesse, kasutades olemasolevaid programme, rahastamisvahendeid ja fonde. Seepärast edendame sünergiat, lihtsustamist ja bürokraatia vähendamist. Suveräänsuse pitser annab kvaliteetsetele projektidele nähtavuse ja hõlbustab nende juurdepääsu parematele rahastamisvõimalustele. Me oleme taganud ühtekuuluvuspoliitika fondide 100%-lise kaasrahastamise määra. Nüüd kutsume ühtekuuluvuspoliitikat haldavaid riiklikke ametiasutusi üles valima oma kvaliteetseid projekte, mis annavad ELi strateegilisele autonoomiale lisaväärtust," ütles Euroopa Parlamendi liige José Manuel Fernandes, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni eelarvete eestkõneleja ja STEPi üle peetavate läbirääkimiste eestvedaja.

Euroopa Parlamendi täiskogu lõpphääletus toimub eeldatavasti selle kuu lõpus.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave