EUCO: Ärge taluge Ungari väljapressimist.

15.12.2023 15:59

EUCO: Ärge taluge Ungari väljapressimist.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Euroopa lipp

Juhtivad EPP fraktsiooni liikmed on kirjeldanud Ungari vetot ELi pikaajalise eelarve läbivaatamise vastu kui "küünilist sammu omakasupüüdlike poliitiliste huvide nimel". Nad kutsuvad ELi juhte üles töötama selle nimel, et saavutada kiire kokkulepe, kui jaanuaris jätkuvad läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise üle.

"Neljapäeval tehtud ajalooline otsus alustada ühinemisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga tõestab veel kord, et Euroopa ühtsus on võimalik rasketest oludest hoolimata. Kuigi 26 ELi liikmesriiki leppisid kokku ELi pikaajalise eelarve suhtes, oli vaid üks liikmesriik - Ungari - vastu. Me kutsume ELi juhte üles töötama selle nimel, et saavutada kiire ja õiglane kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise ja eluliselt vajaliku 50 miljardi euro suuruse Ukraina rahastu kohta, mida on nii väga vaja, ilma edasiste viivitusteta," ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni aseesimees Euroopa Parlamendi liige Siegfried Mureşan.

Parlamendiliikmed väljendasid ka tõsist muret ELi eelarve kavandatud kärpimise pärast kuni 2027. aastani, millega kärbitakse vahendeid sellistest olulistest ELi programmidest nagu EU4Health, Horizon, uus konkurentsivahend STEP ja muud.

"On murettekitav, et ELi juhid ei ole suutnud kokku leppida liidu pikaajalise eelarve läbivaatamise üle peetavate läbirääkimiste seisukohas. ELi praegune pikaajaline eelarve (mitmeaastane finantsraamistik) peaks olema piisavalt piisav, et täita ELi elutähtsate rahastamisprogrammide jaoks antud lubadusi. ELi eelarve on võimas vahend, mis on väga oluline, et reageerida mis tahes ettenägematutele kriisidele, mis võivad tekkida. On äärmiselt murettekitav, et me oleme nüüd väga ebakindlas olukorras, kuni jaanuaris jätkatakse läbirääkimisi," hoiatas Euroopa Parlamendi liige Jan Olbrycht, kes on Euroopa Parlamendi peamine läbirääkija mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte üle.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni eelarvete eestkõneleja José Manuel Fernandes kritiseeris Ungari peaministri Viktor Orbáni rolli tulemustes: "Euroopa Ülemkogu jättis need olulised läbirääkimised viimasele minutile, hoolimata meie korduvatest hoiatustest, et mitmeaastane finantsraamistik on juba üle pingutatud ja mõnes kohas on varu vähe või üldse mitte. Ja nüüd on mitmeaastane finantsraamistik edasise edasilükkamise tõttu jäänud segadusse. Ungari veto tuleb hukka mõista selle eest, mis see on: küüniline samm isekate poliitiliste huvide nimel. Peaminister Orbán peaks häbenema oma tegevuse pärast - ta blokeerib abi Ukrainale, kes kaitseb iga päev Euroopa demokraatiat lahinguväljal. Sellist lähenemist ei saa ELi tasandil sallida. Me ei talu igasugust väljapressimist."

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave