Töökohad

Kui soovid näha Euroopa Liidu toimimist veelgi lähemalt, tule tööle ERP fraktsiooni.

Me palkame pühendunud ja püüdlikke inimesi, et arendada edasi Euroopa Liitu ja edendada poliitilist integratsiooni Euroopas. Meie töö on olla Euroopa Parlamendis (EP), suurima ja mõjukaima poliitilise fraktsiooni, ERP fraktsiooni saadikute teenistuses..

Meie pühendunud ja ülimalt asjatundlikud töötajad toetavad saadikute tegevust ja järgivad fraktsiooni ja EP tegevuskava. Meil töötavad põhjalikult EL toimimise keerdkäike tundvad poliitikanõustajad ning kommunikatsioonieksperdid, kes tagavad, et fraktsiooni sõnum jõuaks inimesteni nii traditsiooniliste kui ka veebikanalite kaudu. Kolleegid infotehnoloogiateenistuses varustavad meid sujuvaks tööks vajalike tänapäevaste vahenditega ja personalitöörühm annab meie töötajatele haldustuge.

Meil töötavad inimesed kõikidest liikmesriikidest, samuti kandidaatriikidest. Ligi 300 püsiva ja ajutise lepinguga töötajat on osa Euroopa avalikust teenistusest.

 

Fraktsiooni töötajad "Staff" t-särkides  õhupallidega Parlamendi avatud uste päevadel

Meie töötajad:

Ajutine töötaja

Enamik meie kolleegidest on ajutised töötajad tähtajatu töölepinguga. Nad värvatakse valikumenetluse teel, mis hõlmab kirjalikke ja suulisi katseid. Teave vabade ametikohtade on kättesaadav allpool.

Lepinguline töötaja

Fraktsioonil on hulk lepingulisi töötajaid. Üldreeglina palgatakse need töötajad reservnimekirjast, mis moodustatakse pärast kandidaatide küsitlemist valikukomitee ees. Nende töölepingu maksimaalne kestus on 6 aastat.

Ametnik

Meil töötab ka EL institutsioonide, peamiselt EP ametnikke, kes on suunatud tööle meie fraktsiooni juurde. Nad on ELi institutsioonide alalised ametnikud.

Meie sekretariaat on poliitiline administratsioon, eesmärgiga saavutada kõrgeimad professionaalsed standardid. Soosime töötajaskonna kultuurilist mitmekesisust. Me töötame rahvusvahelises keskkonnas ja peaaegu alati rohkem kui ühes keeles. Püüame oma kolleegide seas luua ühisvastutuse ja koostöö õhkkonda. Pakume oma töötajatele erialaseid koolitusi, et aidata kaasa nende isiklikule arengule.

 

Vabad töökohad

Vaata lehekülje   inglisekeelset versiooni  vabade töökohtade kohta

Kulisside taga

Vaata, mis toimub kulisse taga - fotod Euroopa Parlamendi liikmetest mitteametlikus õhkkonnas. Vaata, kuidas MEPi igapäevatöös on rohkem kui ainult arutelud, hääletamine ja komisjoniistungid ning kuidas meie sekretariaat neid igapäevatöös aitab.