committee

Eelarve

ELi prioriteete kajastav eelarve

Meie eelarveprioriteedid on selged: konkurentsivõime suurendamine, haavatavate elanikkonnarühmade kaitsmine, ELi kaitse ja julgeoleku tugevdamine, liidu vahetu naabruskonna stabiliseerimine; kaasav ning ühiskonna ja planeedi seisukohalt jätkusuutlik kasv.

ERP fraktsioon on teadlik oma vastutusest ELi kodanike ees ja oma rollist ELi vahendite haldamisel, kuna ELi eelarve ülesehitus ja suurus mõjutab otseselt inimeste elu.

Meie arvates on ELi kodanikud alati ELi eelarve prioriteet, sest see, kuidas me otsustame ressursse kasutada, puudutab meid kõiki. Tunneme erilist vastutust tulevaste põlvede ees: EL peab aitama noortel tänapäeva probleemidega toime tulla ja lootusrikkalt tulevikku vaadata.

Oleme veendunud, et ELi eelarvet tuleb kasutada kulutõhusalt ja eelarve peab lähtuma ELi prioriteetidest, mitte riikide huvidest. Seetõttu toetame ELi omavahendite süsteemi, mis vähendaks nõukogus liikmesriikide osamaksete suuruse üle peetavaid vaidlusi.

Samuti usume, et ELi eelarvet tuleb kasutada usalduse taastamiseks ja kodanikega dialoogi pidamiseks, aga ka selleks, et saavutada suurem koostoime riikide ja piirkondade parlamentidega.

Muu seotud teave