Udenrigsudvalget

Uden for Europas grænser

Vores Arbejdsgruppe om Udenrigsanliggender har indflydelse på EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den udarbejder rapporter om, hvordan europæiske midler anvendes, og støtter Europa-Parlamentet i beslutninger om internationale aftaler. Den har ført an i EU's bestræbelser på at sikre EU's ydre grænser og har presset på for og arbejdet aktivt hen imod oprettelsen af en europæisk forsvarsunion og visumliberalisering. Det vestlige Balkan er også en prioritet for os. Vi ønsker at integrere det i EU ved at tilskynde til reformer for at sikre retsstatsprincippet, bekæmpe korruption og sikre et uafhængigt retssystem.

Formand

Udvalg i denne arbejdsgruppe

International Handel

En samvittighedsfuld handelspolitik Lissabontraktaten giver Europa-Parlamentet en afgørende rolle i forbindelse med fastlæggelsen af...

Menneskerettigheder

Menneskerettighederne i centrum for politikken Den Europæiske Union lægger vægt på at støtte demokratiet og...

Sikkerhed og Forsvar

Opretholdelse af stabiliteten i EU's nabolande Udvalget bistår i praksis Udenrigsudvalget med hensyn til spørgsmål...

Udenrigsudvalget

Styrkelse af forbindelserne med tredjelande Udvalget undersøger nøje spørgsmål vedrørende menneskerettighederne i...

Udvikling

Indflydelse på EU's udviklingsbistand Rent praktisk er dette udvalg ansvarligt for at fastlægge budgettet for EU's bistand og føre...

Lignende

Udenrigsudvalget

Related Position Papers

publikationer 10.03.2021

Forholdet mellem EU og Kina – mod et retfærdigt og gensidigt partnerskab

"For at have principper må du først have mod" – kinesisk ord...

publikationer 02.10.2015

Den eksterne dimension af energisikkerhed

FORMÅL Vores mål er at sikre Den Europæiske Union en højere ekstern...

publikationer 28.04.2015

EPP-GRUPPENS ANTITERRORPAGT

Forebyggelse af radikalisering og intensivering af afradikaliseringsprocessen Spørgsmålet om, hvordan man afradikaliserer...

publikationer 23.02.2015

EU's reaktion på krisen i Ukraine

Ukraines befolkning ytrede sig klart og resolut til fordel for fred, stabilitet og et europæisk og pro-reformistisk...

Kontakt

  • Juan SALAFRANCA
  • Vicegeneralsekretær og direktør, eksterne politikker — udvalg, politisk rådgiver for Mellemamerika, Det Andinske Fællesskab, Mercosur, delegationen til Mexico, Chile og Eurolat
  • +32 2 2846355