Energi, vi har råd til, og kampen mod klimaforandringer

Reduktion af drivhusgasser og engangsplast

Europa spiller en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer og i forpligtelsen til at arbejde hen imod en lavemissionsøkonomi for at nå de ambitiøse mål i Parisaftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2 °C over det førindustrielle niveau.

Det er derfor nødvendigt, at EU udvikler en langsigtet strategi for reduktion af drivhusgasemissioner frem mod 2020 – men dette skal ske gennem et passende miks af ambition og hensyntagen til virksomhedernes konkurrenceevne. Vores klimamål har fokus på at reducere emissionerne fra industrien gennem et emissionshandelssystem ved navn ETS, som gør det muligt for virksomheder at reducere deres emissionsomkostninger effektivt. Fly, nye biler og lastvogne vil også i nær fremtid blive underlagt skærpede emissionskrav.

Vi skal desuden håndtere plastaffald, som flyder rundt i vores søer og på vores strande. Hvis vi ikke handler nu, får vi måske ikke mulighed for at gøre det senere. At udskifte al engangsplast med innovative alternative og genanvendelige produkter vil ikke alene være godt for planeten, men er allerede en rentabel mulighed. Ved at føre an i revolutionen skaber Europa nye jobs.

Sikring af en bæredygtig energiforsyning

Energi er et af de centrale elementer i den europæiske økonomi. Vores mål er at sikre en stabil og bæredygtig energiforsyning til en rimelig pris for virksomheder og husholdninger. Verden står over for alvorlige udfordringer i form af drivhusgasemissioner og global opvarmning, og en stor del af disse skyldes den fortsat omfattende brug af fossile brændstoffer.

For EU er afhængigheden af energiimport samt forsyningssikkerhed samtidig en meget stor udfordring, og det samme gælder de høje energiomkostninger, der går ud over vores virksomheders konkurrenceevne på de globale markeder. Vi mener, at vejen frem går via energiunionen, baseret på to søjler: en spredning af energikilder (løft af produktionen af vedvarende energi) og integration af EU's energimarked med fri bevægelighed for energi på tværs af grænserne. Vi skal øge energieffektiviteten, reducere drivhusgasemissionerne og fremme investeringer i ren teknologi.

Related Content

No result

Beslægtede udgivelser

No result

Det står vi for

Budget, landbrug og regionaludvikling

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR

Retlige- og indre anliggender

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR

Økonomi, job og miljø

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR