committee

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding og Desinformation og om Styrkelse af Integritet i EP (mandatet er slut)

Bekæmpelse af indblanding og misinformation

Dets forgænger — det særlige udvalg INGE — har under snesevis af høringer med eksperter og politiske beslutningstagere gennem de sidste to år opbygget en kolossal ekspertise.

EPP-Gruppen er med denne viden i bagagen parat til at bidrage til at mindske risikoen for ondartet udenlandsk indblanding i det europæiske demokrati i tiden op til valget i 2024. EPP-Gruppen mener, at EU skal styrke sin kapacitet til at opdage, afsløre og bekæmpe desinformation.

Vi har for nylig set tredjelande forsøge at blande sig i demokratiets funktion i EU og dets medlemslande ved at undergrave Europa-Parlamentets arbejde — det såkaldte Qatargate. EPP-Gruppen arbejder for, at integriteten i de interne procedurerer og netværk i Europa-Parlamentet ikke bliver bragt i fare af tredjelande.

Det særlige udvalg vil anmode Kommissionen om at fremlægge praktiske løsninger til bekæmpelse af ondartet udenlandsk indblanding og desinformation.

Fake news

Andet relateret indhold

Publikation picture
publications
Læs mere

1 / 1