Zahraniční věci

Pohled za hranice Evropy

Naše pracovní skupina pro zahraniční otázky ovlivňuje zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie. Připravuje zprávy o využívání evropských financí a podporuje Evropský parlament při rozhodování o mezinárodních dohodách. Stojí v popředí úsilí EU o zabezpečení svých vnějších hranic a aktivně se zasazuje o vytvoření evropské obranné unie a uvolnění vízových režimů. Naší prioritou je mimo jiné i oblast západního Balkánu. Chceme ji přivést do EU. Proto vybízíme v této oblasti k reformám, které zajistí právní stát, potírání korupce a nezávislé soudnictví.

Předseda

Rasa JUKNEVIČIENĖ

Výbory v rámci této pracovní skupiny

Bezpečnost a obrana

Udržování stability v sousedství EU Tento podvýbor prakticky napomáhá Výboru pro ...

Lidská práva

Lidská práva: naše piorita Evropská unie je podporuje v rámci svých vnějších vztahů demokracii a l...

Mezinárodní obchod

Etická obchodní politika Lisabonská smlouva přisuzuje přímo volenému Evropskému parlamentu (EP) r...

Rozvoj

Vliv na rozvojovou pomoc EU Z praktického hlediska je tento výbor pověřen rozhodováním o rozpočtu na pomoc poskytovanou EU a sl...

Zahraniční věci

Upevňování vztahů s třetími zeměmi Výbor se zabývá otázkami lidských práv ve tře...

Související dokumenty

Zahraniční věci

Related Position Papers

publikace 10.03.2021

Vztahy mezi EU a Čínou – na cestě ke spravedlivému a recipročnímu partnerství

„Kdo chce mít zásady, musí mít nejprve odvahu“ čínské ...

publikace 02.10.2015

Vnější aspekty energetické bezpečnosti

CÍLE Našim cílem je zajistit větší bezpečnost vnějších do...

publikace 28.04.2015

PAKT POSLANECKÉHO KLUBU ELS PROTI TERORISMU

Předcházení radikalizaci a posílení procesu deradikalizace Jedním z ...

Kontakt

  • Juan SALAFRANCA
  • Zástupce generálního tajemníka a ředitel, vnější politiky – výbory, politický poradce pro delegace pro vztahy se Střední Amerikou, Andským společenstvím, Mercosurem, Mexikem a Chile a Delegaci v Parlamentním shromáždění EuroLat
  • +32 2 2846355