Právní záležitosti a vnitřní věci

Uplatňování základních práv a dodržování právního státu

Chceme takovou Evropu, ve které budou občané moci plně využívat svých základních práv a kde jsou jasně dodržovány zásady právního státu. Na to dohlíží naše Pracovní skupina pro právní záležitosti a vnitřní věci. Další otázky, kterými se tato pracovní skupina zabývá, jsou migrace, občanské svobody, rovnost pohlaví, vzdělávání a ústavní a právní záležitosti.

Náš poslanecký klub se zasadil o zásadní pokrok v oblastech, jako je ochrana hranic, zachování čtyř základních svobod pohybu, boj s hrozbou terorismu, prevence a postih podvodů a zajištění podpory obětem terorismu a zločinu. Díky našemu politickému tlaku byla v rekordním čase vytvořena Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), zavedeny elektronické kontroly pro všechny, kteří překračují vnější hranice Evropy, zpřístupněny záznamy aerolinek o cestujících do Evropy, aktualizován právní rámec pro postihování terorismu a zablokován přístup teroristů k financím.

V současné době pracujeme na společném evropském přístupu ke zvládání migrace a udělování azylu. V dnešním prostředí digitálního hospodářského růstu považujeme za nutné vytvořit právní rámec ochraňující duševní vlastnictví jak k fyzickým dílům, tak i k obsahu online.

Předseda

Paulo RANGEL

Výbory v rámci této pracovní skupiny

Kultura a vzdělávání

Zlepšování evropských znalostí a kultury Jeho záběr je široký, protože m...

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Ochrana práv v Evropě i mimo ni Do působnosti tohoto výboru s...

Petice

Zlepšování budoucích právních předpisů Petiční výbor je v praxi příslušný pro z&a...

Používání špionážního softwaru Pegasus a ekvivalentního špionážního softwaru

Vyšetřovací výbor pro prošetření používání špionážníh...

Práva žen a rovnost pohlaví

Odstranění diskriminace na základě pohlaví Výbor odpovídá za d...

Právní záležitosti

Ochrana evropského práva a ochrana práv Evropanů Mezi jeho další úkoly patří mimo j...

AIDA

Umělá inteligence v digitálním věku

Umělá inteligence v digitálním věku Přínos umělé inteligence a robotiky Umělá inteligence hraje v našich ekonomikách...

Ústavní záležitosti

Obavy občanů klademe na první místo Výbor rovněž pracuje na tom, jak zlepšit regulaci evropských pol...

Související dokumenty

Právní záležitosti a vnitřní věci

Related Position Papers

Child Rights
publikace 15.03.2021

Stanovisko Poslaneckého Klubu ELS k právům dítěte

I. Úvod „(...) Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k mí...

publikace 28.04.2015

PAKT POSLANECKÉHO KLUBU ELS PROTI TERORISMU

Předcházení radikalizaci a posílení procesu deradikalizace Jedním z ...

Kontakt