Zjednodušení zemědělských pravidel je vítězstvím zemědělců

24.04.2024 17:26

Zjednodušení zemědělských pravidel je vítězstvím zemědělců

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
farmář

Skupina EPP vítá zjednodušení a zmírnění pravidel společné zemědělské politiky EU (SZP), které dnes přijal Evropský parlament.

"Výsledek hlasování je vítězstvím pro evropské zemědělce a naši potravinovou bezpečnost," říká předseda zemědělského výboru Evropského parlamentu Norbert Lins.

"Vzhledem k tomu, že zemědělci již nebudou muset vyčleňovat minimální část své orné půdy na neprodukční plochy, výsledek uleví ekonomické zátěži zemědělských podniků a také zlepší naši evropskou produkci," říká Lins. "Pro malé farmy je spravedlivé, že mají výjimku z kontrol a sankcí v rámci režimu podmíněnosti," dodává.

"Skupina EPP stojí na straně evropských zemědělců a venkovských komunit. Důrazně se zasazujeme o uvolnění pravidel podmíněnosti SZP a odstranění zbytečné byrokratické zátěže a již mnoho let voláme po větším zjednodušení a flexibilitě pro zemědělce," říká poslanec Evropského parlamentu Herbert Dorfmann, mluvčí skupiny EPP pro zemědělství

Dorfmann zdůrazňuje, že dnešní rozhodnutí rovněž omezí centralismus tím, že členským státům poskytne větší flexibilitu při rozhodování o tom, které půdy a v kterém ročním období budou chráněny. Každá země se také může rozhodnout, že střídání plodin nahradí diverzifikací plodin.

"Skupina EPP se důsledně stavěla proti extrémně přísnému režimu podmíněnosti zavedenému v SZP 2023-27. Toto rozhodnutí ukazuje, že pod naším vedením může EU zlepšit svou potravinovou bezpečnost a schopnost zemědělců vydělávat důstojné příjmy," zdůrazňují Lins a Dorfmann.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace