Pakt EU o azylu a migraci: Konec neudržitelného systému a historické komplexní řešení uprostřed geopolitické nejistoty

17.04.2024

Pakt EU o azylu a migraci: Konec neudržitelného systému a historické komplexní řešení uprostřed geopolitické nejistoty

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
loď s migranty na palubě

Nastal evropský den "D" pro společný evropský azylový systém a pro azylovou a migrační politiku, která skutečně funguje. Konečně budeme společně zodpovědní za naše hranice. Ve skupině EPP jsme prosazovali zásadní reformu migračního systému EU a uspěli jsme: chceme EU, která účinně chrání své hranice před hrozbami, je tvrdá vůči převaděčům, obchodníkům s lidmi a zločinu, ale zároveň zachází s žadateli o azyl spravedlivě a důstojně.

V prosinci 2023 dosáhla EU dohody o Evropském paktu o azylu a migraci, jedné z největších a nejdůležitějších právních reforem současného legislativního období. Závěrečné hlasování o reformách paktu, které proběhlo minulý týden, naplňuje závazek instituce přijmout reformy do konce volebního období, aby se stihly volby do Evropského parlamentu.

Nový Azylový a migrační pakt zavádí komplexní přístup k řízení migrace a azylu a zároveň zachovává zásadu solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy. Právě proto je tato dohoda tak důležitá. Budeme sdílet odpovědnost za kontrolu vnějších hranic a poskytování humánní ochrany těm, kteří ji skutečně potřebují. Poprvé se bude jasně rozlišovat při příjezdu na vnější evropskou hranici: osoby, u nichž je pravděpodobné, že jim bude udělen azyl, vstoupí do běžného řízení, zatímco žadatelé s nižší šancí na udělení mezinárodní ochrany, jako jsou například osoby přicházející z bezpečných třetích zemí, budou muset zůstat v přijímacích zařízeních na vnější hranici a budou podléhat zrychlenému řízení.

Nový Azylový a migrační pakt zavádí komplexní přístup k řízení migrace a azylu a zároveň zachovává zásadu solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy. Právě proto je tato dohoda tak důležitá. Budeme sdílet odpovědnost za kontrolu vnějších hranic a poskytování humánní ochrany těm, kteří ji skutečně potřebují.

Druhá skupina již nebude moci cestovat do jiných evropských zemí. Povinná kontrola při příjezdu prostřednictvím kontroly totožnosti, bezpečnosti a zdravotního stavu okamžitě určí, kdo jakou proceduru podstoupí. Tím bude zajištěna okamžitá pomoc těm, kteří ji potřebují, a rychlejší řízení pro ty, kteří nemají právo na pobyt a musí být vráceni. Převzetí kontroly nad migrací znamená, že o tom, kdo bude mít přístup na evropské území, již nebudou rozhodovat převaděči, ale samotné členské státy.

Převzetí kontroly nad migrací znamená, že o tom, kdo má přístup na evropské území, již nebudou rozhodovat převaděči, ale samotné členské státy.

Povinná solidarita se stane normou. Členské státy mohou přispět různými způsoby, například dobrovolným přijetím žadatelů o azyl nebo finančními či materiálními příspěvky. Nový mechanismus solidarity bude každoročně provádět analýzu, která bude zohledňovat i možnosti členských států. Tímto způsobem se zavazujeme pomáhat těm, kteří to potřebují, a zároveň zvažujeme, co jako společnost v celé Evropě zvládneme.

Tato reforma je nezbytným a historickým krokem, ale sama o sobě nestačí. Účinná azylová a migrační politika závisí také na snížení přílivu nelegálních příchozích, na podpoře účinné návratové a readmisní politiky do zemí původu a na předvídání dostupných legálních cest pro legální migraci, které budou přínosem pro Evropu i země původu. To znamená pokračovat v investicích do zemí původu a tranzitu, zejména do zemí (severní) Afriky, odkud bude pocházet převážná většina budoucí migrace, ale také propojit všechny příslušné politiky, nástroje a pomůcky EU, včetně obchodních dohod, rozvojové pomoci, legální migrace a vízové politiky, se spoluprací se třetími zeměmi v oblasti migrace, navracení a zpětného přebírání osob. Nyní, když je pakt konečně tady, je třeba se zaměřit na jeho rychlé a úplné provádění a spolupráci se zeměmi mimo Evropu při řešení této společné výzvy.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace