122194
PRIORITY

Solidarnost: Evropa, ki združuje ljudi

V prihodnosti si želimo ponovno obuditi solidarnost med narodi, ki bi segla preko evropskih meja. Želimo si Evropo, ki bi skrbela za vse in ščitila najranljivejše v naši družbi. Pri Evropski ljudski stranki si zato prizadevamo za povezovanje konkurenčnosti in gospodarskih priložnosti z močnim občutkom družbene solidarnosti in odgovornosti. Solidarnost ni ovira, temveč gonilo rasti – gre za pojma, ki sta medsebojno soodvisna. Verjamemo v Evropo, ki deluje kot celota, vključuje vse, ponuja najboljše pogoje za vzgojo družine, ustvarja delovna mesta, spodbuja razvoj mladih, žensk in družin ter zagotavlja najboljše možno delovno okolje za podjetja, hkrati pa od vseh zahteva, da prispevajo po svojih močeh. Želimo si, da bi Evropa različne interese spremenila v mostove in konflikte v solidarnost.

Solidarnost: Evropa, ki združuje ljudi

Zaščita

 • Varovati želimo evropski socialni model, kot je opredeljen v evropskem stebru socialnih pravic, ki varuje naše socialno tržno gospodarstvo, finančno stabilnost in delujočo socialno državo, spremlja demografske spremembe in gospodarsko rast povezuje s socialno solidarnostjo.
 • Zaščititi moramo najranljivejše v naši družbi in poskrbeti, da tisti, ki skrbijo zanje, ravnajo v skladu z evropsko strategijo oskrbe, ki podpira negovalce in omogoča najboljšo oskrbo za vse, ki jo že prejemajo ali potrebujejo podporo.
 • Zaščititi je treba pravičnost v Uniji s pravičnim enotnim digitalnim trgom, na katerem tehnološki velikani, ki služijo na račun evropskih potrošnikov, plačajo ustrezen delež z digitalnim davkom, ki se bo uporabljal kot del evropskih sredstev.
 • Zaščititi želimo zdravje otrok, da bodo vsi imeli dostop do najboljšega zdravljenja in najkakovostnejših zdravil ne glede na to, kje v Evropi živijo. Raziskovalcem želimo omogočiti, da ustvarijo najučinkovitejše metode zdravljenja, in z vzpostavitvijo prave evropske mreže za klinična preskušanja v pediatriji spodbujati razvoj zdravil sirot in pediatričnih zdravil. Skupaj lahko rešujemo življenja otrok.
 • Zaščititi želimo prihodnosti mladih in otrok z uvedbo „Mladinskega testa EU“ za vso zakonodajo EU, da bi zagotovili, da evropska zakonodaja spoštuje interese mladih in otrokove pravice ter spodbuja dobrobit najmlajših državljanov.
 • Zavzemamo se za uvedbo evropske kartice ugodnosti za invalide, ki bi po odobritvi priznala status invalidnosti s skupno evropsko opredelitvijo, kar bi invalidom zagotovilo enake pravice po vsej EU.

Vzpostavitev

 • Vzpostaviti želimo nov pakt za medgeneracijsko pravičnost ter preverjanje vse zakonodaje EU z vidika mladih in starejših. Zaščititi želimo starejše in podpreti zdravo staranje, da bi starejši ostali aktivni člani družbe, mladim pa omogočili svetlejšo prihodnost. Za blaginjo starejših državljanov želimo vzpostaviti tudi okrepljene mreže in inovativne strukture, ki bi zagotavljale najboljšo oskrbo in se borile proti socialni izključenosti.
 • Zavzemamo se za skupno pobudo za demografske politike s skupnimi smernicami, ki države članice podpirajo pri boju proti begu možganov in vrnitvi usposobljenih strokovnjakov v domovino ter se pri tem osredotočajo na mlade in odpravljanje pomanjkanja delovne sile.
 • Vzpostaviti želimo akcijski načrt EU za duševno zdravje, da bi vse evropske državljane seznanili s prednostmi psihološke podpore in jim omogočili dostop do nje, zlasti v sedanjih težkih časih.
 • Zagovarjamo vzpostavitev dejanske enote Unije za civilno zaščito, ki bi bila v duhu solidarnosti povezana s strateškimi rezervami hrane, zdravil in medicinske opreme, da bi preprečevala nesreče v državah članicah in pomagala pri spoprijemanju z njimi. V tem okviru želimo vzpostaviti operativno evropsko gasilsko enoto, ki bi lahko hitro posredovala ob vsakih nujnih razmerah v katerekoli državi članici.
 • Uvesti želimo nova lastna sredstva EU, s katerimi bi financirali naslednje velike evropske projekte in zagotovili, da odplačevanje sredstev iz sklada za okrevanje ne bo privedlo do zmanjšanja sredstev za programe EU in da tega bremena ne bodo nosili mladi. Poleg tega lahko le s trdnim in prožnim proračunom EU podpremo potrebe ljudi ter se prilagodimo sedanjim in prihodnjim izzivom.
 • Vzpostaviti želimo popolnoma evropske poštne storitve, s pomočjo katerih bi omejili stroške dostave po vsej Evropi. Za državljane in podjetja bi moralo biti pošiljanje paketov v katero koli državo članico EU tako preprosto, kot je na državni ravni.

Krepitev

 • Zavzemamo se za pravice delavcev v digitalni dobi z evropskim jamstvom za delavce za digitalni trg, s katerim bi okrepili socialne države in vlogo sindikatov ter zagotovili kakovostna delovna mesta po vsej Evropi.
 • Okrepiti želimo evropski boj proti brezposelnosti na podlagi izkušenj pandemije covida-19, da bi bili pripravljeni za ponovno aktivacijo instrumenta SURE v podobni krizi. Prav tako želimo okrepiti Evropski socialni sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za presežene delavce.
 • Zaščititi želimo evropske družine s politikami, ki bi mladim parom pomagale, da začnejo živeti skupaj, staršem omogočale, da s cenovno dostopnim otroškim varstvom najdejo pravo ravnovesje med poklicno kariero in družinskimi dolžnostmi, ter zagotovile, da otroci preživijo dovolj kakovostnega časa s starši.
 • Zavzemamo se za več solidarnosti pri podnebnem prehodu z razširitvijo Sklada za pravični prehod, s pomočjo katerega bi lahko regije podprle državljane pri naložbah v izolacijo hiš ter spremembi prevoznega sredstva in potrošniških navad.
 • Okrepiti želimo evropsko kohezijsko politiko, da v Evropi ne bi imeli prvorazrednih in drugorazrednih državljanov. Zato želimo spodbujati evropski načrt za podeželska območja in prek proračuna EU okrepiti regionalne naložbe, da bi odpravili gospodarske, socialne in teritorialne razlike.
 • Razširiti želimo skupni evropski azilni sistem s pravičnejšo delitvijo odgovornosti med državami članicami EU, zlasti v zvezi s sprejemom in prerazporeditvijo prosilcev za azil in beguncev, da bi ublažili pritisk na države prvega vstopa.
 • Okrepiti želimo partnerstvo z afriško celino z vzajemno koristno strategijo EU za Afriko, s katero bi spodbudili trgovino in naložbe, ustvarili nova delovna mesta, se odzvali na okoljske izzive, zagotovili prehransko varnost, odpravili temeljne vzroke migracij, zagotovili učinkovito pomoč ter omogočili trajni mir in varnost.