Lepšia spolupráca a prepojenie s východnými a južnými susedmi Európy

17.01.2024 12:33

Lepšia spolupráca a prepojenie s východnými a južnými susedmi Európy

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Ilustrácia z papiera s viacfarebnými siluetami mužov usporiadanými do štvorca s vlajkou Európskej únie v strede

Skupina PPE chce lepšiu hospodársku spoluprácu a prepojenie infraštruktúry na vonkajších hraniciach EÚ. "V súčasnom geopolitickom kontexte sa posilnenie nášho partnerstva so susednými štátmi na východnej hranici stáva nevyhnutným pre stabilitu a prosperitu celého regiónu. Aj krehká politická a bezpečnostná situácia v severnej Afrike a migračná kríza zdôrazňujú potrebu spolupráce v stredomorskej oblasti. Máme morálnu povinnosť podporovať susedné krajiny v ich úsilí o hospodársky a sociálny rozvoj a zabrániť vytváraniu nových hraníc pre demokraciu," hovorí poslanec EP Daniel Buda, ktorý vypracoval správu Parlamentu o súčasných a budúcich výzvach pre cezhraničnú spoluprácu so susednými krajinami.

V jeho správe, ktorú Parlament prijal veľkou väčšinou hlasov, sa navrhujú opatrenia na zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a susednými regiónmi, ktoré sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), nástroja susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Spolupráca a infraštruktúra so susednými krajinami EÚ financovaná EÚ je často podceňovaným aspektom dynamických obchodných vzťahov s týmito krajinami.

"Miestne orgány v pohraničných oblastiach majú historickú zodpovednosť za správu cezhraničných fondov na posilnenie prepojenia so susednými štátmi a my v Európskom parlamente máme za úlohu zabezpečiť zviditeľnenie týchto investícií a zdôrazniť výhody vyplývajúce z členstva v Európskej únii. Je nevyhnutné uznať, že na vybudovanie a udržanie silnej Európy potrebujeme silných susedov," povedal Buda, ktorý viedol rokovania o správe v mene skupiny PPE.

Budova správa tiež identifikuje výzvy pre cezhraničnú spoluprácu a obsahuje niekoľko konkrétnych politických odporúčaní. Napríklad zosúladenie rôznych programov EÚ zjednoduší fázu hodnotenia aj realizácie. Najmä v prípade našich východných susedov by sa mali lepšie využívať existujúce finančné prostriedky na rozvoj udržateľnej dopravnej infraštruktúry vrátane výstavby železničných spojení a skladovacích zariadení v blízkosti hraníc EÚ s Ukrajinou a Moldavskom.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 179 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah