Betere samenwerking en connectiviteit met de oostelijke en zuidelijke buurlanden van Europa

17.01.2024 12:33

Betere samenwerking en connectiviteit met de oostelijke en zuidelijke buurlanden van Europa

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Papier gesneden illustratie van veelkleurige mannen silhouetten gerangschikt in een vierkant met een vlag van de Europese Unie in het midden

De EVP-Fractie wil betere economische samenwerking en infrastructurele connectiviteit aan de buitengrenzen van de EU. "In de huidige geopolitieke context wordt het versterken van ons partnerschap met buurlanden aan de oostgrens essentieel voor de stabiliteit en welvaart van de hele regio. Ook de fragiele politieke en veiligheidssituatie in Noord-Afrika en de migratiecrisis onderstrepen de noodzaak van samenwerking in het Middellandse Zeegebied. We hebben de morele plicht om buurlanden te steunen in hun inspanningen voor economische en sociale ontwikkeling en om te voorkomen dat er nieuwe grenzen voor de democratie ontstaan," zegt Daniel Buda, lid van het Europees Parlement, die het verslag van het Parlement over huidige en toekomstige uitdagingen voor grensoverschrijdende samenwerking met buurlanden heeft opgesteld.

Zijn verslag, dat door een grote meerderheid in het Parlement werd aangenomen, stelt maatregelen voor voor betere grensoverschrijdende samenwerking tussen EU-lidstaten en naburige regio's, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het nabuurschaps-, ontwikkelings- en internationale samenwerkingsinstrument (NDICI) en het instrument voor pretoetredingssteun (IPA).

De door de EU gefinancierde samenwerking en infrastructuur met de buurlanden van de EU is een vaak onderschat aspect van de dynamische handelsrelatie met deze landen.

"Lokale overheden in grensgebieden hebben een historische verantwoordelijkheid om grensoverschrijdende fondsen te beheren om de connectiviteit met buurlanden te versterken, en wij in het Europees Parlement hebben de taak om ervoor te zorgen dat deze investeringen zichtbaar zijn en om de voordelen van het deel uitmaken van de Europese Unie te benadrukken. Het is essentieel om te erkennen dat we sterke buren nodig hebben om een sterk Europa op te bouwen en te behouden," zegt Buda, die de onderhandelingen over het rapport leidde namens de EVP-Fractie.

Buda's rapport identificeert ook uitdagingen voor grensoverschrijdende samenwerking en doet verschillende concrete beleidsaanbevelingen. Het op elkaar afstemmen van verschillende EU-programma's zal bijvoorbeeld zowel de evaluatie- als de implementatiefase vereenvoudigen. In het geval van onze oosterburen in het bijzonder, zouden bestaande fondsen beter gebruikt moeten worden om duurzame transportinfrastructuur te ontwikkelen, inclusief de bouw van spoorverbindingen en opslagfaciliteiten in de buurt van de grenzen van de EU met Oekraïne en Moldavië.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 179 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud